LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206101 Michailas Zykovas 1899 Kauno suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
206102 Jonas Zykus 1911 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206103 Julius Zykus 1891 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206104 Juozas Zykus 1909 Kaišiadorių suėmimas 1945 Archangelsko sr. grįžo
206105 Juozas Zykus 1899 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-03-22 grįžo
206106 Motiejus Zykus 1892 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-06-16 grįžo
206107 Pranas Zykus 1916 Panevėžio suėmimas 1946 Lietuva
206108 Adelė Zykuvienė 1917 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206109 Ona Zykuvienė 1910 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-03-22 grįžo
206110 Pranė Zykuvienė 1903 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206111 Albinas Žyla 1927 Rokiškio suėmimas 1949 Kazachija 1953-04-18 grįžo
206112 Aleksas Žyla 1927 Anykščių suėmimas 1945 Komija 1956-04-05
206113 Bronislavas Žyla 1929 suėmimas Maskvos sr.
206114 Karolis Žyla 1917 suėmimas Maskvos sr.
206115 Augustas Žylė 1892 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-28 grįžo
206116 Kazys Žylė 1886 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-09-06
206117 Justina Žylienė 1904 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-09-06
206118 Marcijona Žylienė 1902 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-28
206119 Žylinska Alytaus tremtis 1941 grįžo
206120 Halina Žylinska 1929 Alytaus tremtis 1941 grįžo
206121 Nikodemas Žylius suėmimas 1941 Komija
206122 Joana Žymančienė 1906 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206123 Boleslovas Žymančius 1897 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206124 Boleslovas Žymančius 1882 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206125 Bronius Žymančius 1948 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
206126 Juozas Žymančius 1915 Kretingos suėmimas 1945 Karelija grįžo
206127 Juozas Žymančius 1927 Šilutės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206128 Kazimieras Žymančius 1934 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206129 Pranas Žymančius 1932 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-21 grįžo
206130 Tadas Žymančius 1939 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. grįžo
206131 Titas Jokūbas Žymančius 1930 Šilutės suėmimas 1949 Irkutsko sr. 1957-04-05 grįžo
206132 Vytautas Žymančius 1935 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206133 Stasė Žymančiūtė 1925 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
206134 Zofija Žymančiūtė 1926 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206135 Zofija Žymančiūtė 1928 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206136 Marytė Žymančiūtė 1931 Šilalės tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-12-22 grįžo
206137 Cicilija Žymančiūtė 1943 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15 grįžo
206138 Aldona Žymantaitė 1928 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206139 Marijona Žymantaitė 1886 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206140 Sofija Žymantaitė 1918 Šilutės suėmimas 1947 Lietuva mirė kalėjime
206141 Adolfina Žymantaitė 1931 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206142 Regina Žymantaitė 1945 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206143 Elena Žymantaitė 1924 tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1955-11-24 grįžo
206144 Bronė Žymantaitė 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206145 Marija Žymantaitė 1922 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206146 Zofija Žymantaitė 1937 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206147 Antanas Zymantas 1888 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206148 Ipolitas Zymantas 1930 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206149 Vladas Zymantas 1932 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206150 Aleksas Žymantas 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo