LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206101 Algirdas Zakšauskas 1934 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
206102 Jonas Zakšauskas 1932 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1958-11-02 grįžo
206103 Leonas Zakšauskas 1918 Zarasų suėmimas 1945 Irkutsko sr. 1955-12-12
206104 Stasys Zakšauskas 1938 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1957-11-02
206105 Vaclovas Zakšauskas 1921 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva mirė tremtyje
206106 Vytautas Antanas Zakšauskas 1927 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1954-06-25
206107 Monika Zakšauskienė 1910 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1958-11-02 grįžo
206108 Barbora Zakševskienė 1870 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
206109 Kazimieras Zaleckas 1898 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-02-09
206110 Antanas Žalkauskas 1922 Zarasų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206111 Ona Zamarienė 1886 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1957-10-29 grįžo
206112 Juozas Zamarys 1882 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
206113 Emilija Zamarytė 1929 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1957-10-29 grįžo
206114 Stefanija Zamarytė 1930 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1954-10-29 grįžo
206115 Alfonsas Zarakauskas 1921 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-28 grįžo
206116 Gerimantas Zarakauskas 1945 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-28 grįžo
206117 Petras Zarakauskas 1890 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206118 Adelė Zarakauskienė 1905 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-18 grįžo
206119 Janė Zarakauskienė 1921 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206120 Helena Žarneckaitė 1924 Zarasų tremtis 1941
206121 Honorata Žarneckaitė 1926 Zarasų tremtis 1941
206122 Ana Žarneckienė 1905 Zarasų tremtis 1941
206123 Michalas Žarneckis 1891 Zarasų tremtis 1941
206124 Barbora Žąstautienė 1894 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206125 Zofija Zavackaitė 1944 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
206126 Vanda Irena Zavackaitė 1936 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
206127 Elena Zavackaitė 1941 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
206128 Edmundas Zavackas 1934 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
206129 Karolis Zavackas 1938 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
206130 Vladas Zavackas 1911 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1945-08-12
206131 Vladislavas Zavackas 1891 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206132 Liucija Zavackienė 1905 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206133 Halina Zavadskaitė 1931 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
206134 Alfonsas Zavadskas 1908 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1946-08-03
206135 Konstancija Zavadskienė 1903 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1947-05-08
206136 Alina Žeicaitė 1931 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206137 Liucija Žeicaitė 1923 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-03-27 grįžo
206138 Pranas Žeicas 1917 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-03-23 grįžo
206139 Steponas Žeicas 1887 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-03-26 grįžo
206140 Paulina Žeicienė 1897 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-03-23 grįžo
206141 Jonas Zelepienis 1920 Zarasų suėmimas 1945 Komija grįžo
206142 Alfonsas Želepienis 1912 Zarasų suėmimas 1944 Komija
206143 Michalas Želepienis 1884 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1946-08-14
206144 Elena Žemaitienė 1913 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
206145 Bronius Žemaitis 1914 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
206146 Jonas Žemaitis 1898 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1956-03-14
206147 Mindaugas Žemaitis 1944 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1956-03-13 grįžo
206148 Petras Žemaitis 1917 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-08-19
206149 Petras Žemaitis 1906 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206150 Vytautas Žemaitis Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje