LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
351 Petras Arlauskas 1912 suėmimas 1947 Chabarovsko kr. mirė lageryje
352 Augustina Arlauskienė 1917 suėmimas 1945 Lietuva
353 Romanas Arlukovičius 1902 suėmimas Ukraina
354 Pranas Armaitis 1919 suėmimas 1945 Kaliningrado sr. 1946-03- grįžo
355 Aleksas Armalis 1920 suėmimas 1947 Lietuva 1949-02-17
356 Natalija Armatova 1900 suėmimas 1946
357 Jurgis Arminas 1917 suėmimas 1949 Kazachija 1955-11-02 grįžo
358 Edvardas Juzefo Armonaitis 1912 suėmimas Ukraina
359 Jurgis Armonaitis 1916 suėmimas 1945 Lietuva
360 Juozas Arnauskas 1927 suėmimas Komija
361 Leiba Aronovas 1916 suėmimas 1949 Kemerovo sr. 1956-05-22
362 Tanchunas Aronštatas 1905 suėmimas 1944 Komija 1955-11-11
363 Vaclavas Artaševskis 1908 suėmimas Maskvos sr.
364 Stanislavas Artiševskis 1918 suėmimas Saratovo sr. mirė lageryje
365 Juozas Aržakauskas 1910 suėmimas 1946 Komija mirė lageryje
366 Juozas Aržuolaitis 1921 suėmimas 1947 Kazachija 1956-05-30 grįžo
367 Ivanas Asačevas suėmimas 1941 Komija
368 Pranė Asadauskaitė 1926 nužudytas 1950 Lietuva nužudytas
369 Jolanta Ašako 1923 suėmimas Saratovo sr.
370 Viktoras Ašciukevičius 1903 suėmimas Maskvos sr.
371 Otokaras Ašeras 1921 suėmimas 1941 Lietuva
372 Izidorius Asilavičius 1918 suėmimas 1944 Komija
373 Juozas Ašinskas 1923 suėmimas 1944 Lietuva 1952-08-06
374 Stanislovas Asiulevičius 1927 suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. grįžo
375 Juzefa Aškelovič 1917 tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-14
376 Feliksas Aškelovičius 1913 tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-14
377 Ivanas Aškelovičius 1939 tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-14
378 Michalas Aškelovičius 1908 suėmimas Maskvos sr.
379 Petras Ašmenskas 1923 suėmimas 1952 Maskvos sr. mirė kalėjime
380 Pranas Ašmontas suėmimas 1947 Kazachija 1957-02-19
381 Mikas Ašmys 1893 suėmimas 1945 Gorkio sr. mirė lageryje
382 Boleslavas Astikas 1893 suėmimas Ukraina
383 Jurgis Astratovas 1903 represuotas 1941
384 Astrauskas sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
385 Albinas Astrauskas 1927 suėmimas 1948 Komija grįžo
386 Algirdas Vincas Astrauskas 1929 suėmimas 1950 Maskvos sr. 1956-06-30
387 Eduardas Astrauskas nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
388 Vladas Astrauskas suėmimas 1941 Komija
389 Jonas Astravas 1922 nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
390 Jonas Atgalainis 1905 suėmimas 1944 Kemerovo sr. mirė lageryje
391 Ona Atkočiūnaitė 1919 suėmimas 1949 Komija 1956-07-27
392 Bronius Atkočius nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
393 Stanislavas Atmanovičius 1901 suėmimas Maskvos sr.
394 Vincentas Atmanovičius 1904 suėmimas Maskvos sr.
395 Napoleonas Atraška 1911 suėmimas 1946 Komija 1950-12-15
396 Povilas Audickas 1895 tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
397 Liudvikas Audzė suėmimas 1941 Krasnojarsko kr.
398 Viktoras Auglys 1920 suėmimas 1946 Lietuva
399 Jonas Augonis suėmimas 1945 Lietuva
400 Viktoras Augus 1925 suėmimas 1945 mirė lageryje