LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
701 Liucija Žutautaitė 1936 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 negrįžo
702 Stanislava Žutautaitė 1935 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
703 Leokadija Žutautaitė 1928 Klaipėdos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-06-16 grįžo
704 Vladė Žutautaitė 1933 Plungės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31
705 Sofija Žutautaitė 1930 Plungės tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-08-14 grįžo
706 Ona Žutautaitė 1933 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 grįžo
707 Felicija Žutautaitė 1917 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
708 Valerijonas Žuta 1914 Mažeikių suėmimas 1945 Kemerovo sr. grįžo
709 Vytas Žūsinas 1924 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva
710 Leonardas Žusinas 1910 suėmimas Maskvos sr.
711 Kostas Žusinas 1880 Alytaus tremtis 1945 Permės sr.
712 Juozas Žusinas 1913 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva
713 Jonas Žusinas 1908 Vilniaus suėmimas 1944 Komija 1954-08-21
714 Uršulė Zurzienė 1889 Molėtų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-26 grįžo
715 Vaclovas Zurza 1920 Molėtų suėmimas 1945 Komija mirė tremtyje
716 Bronius Zurza 1917 Molėtų suėmimas 1945 Komija 1957-07-26 grįžo
717 Bronius Zurza 1915 Kauno suėmimas 1947 Magadano sr. mirė lageryje
718 Juzefas Žurovskis 1900 suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
719 Vladislavas Žuromskis 1905 Ignalinos suėmimas 1945 Komija 1946-05-17 grįžo
720 Juzefas Žuromskis 1905 Ignalinos suėmimas 1945 Komija
721 Petras Žuromskis 1904 Raseinių represuotas 1941
722 Janas Žuromskis 1906 Vilniaus suėmimas 1947 Komija
723 Bronislovas Žuromskis 1917 Vilniaus suėmimas 1941 Magadano sr. mirė lageryje
724 Aleksandras Žuromskis 1907 suėmimas Maskvos sr.
725 Aleksandras Žuromskis 1917 Jonavos suėmimas 1944 Kalinino sr.
726 Anelė Žuromskienė 1894 Prienų tremtis 1945 Permės sr. 1958-04-28 grįžo
727 Juozas Žuromskas 1894 Prienų tremtis 1945 Permės sr. 1958-04-28 grįžo
728 Andrius Žuromskas 1909 Varėnos suėmimas 1944 Komija
729 Pranas Žuromskas 1925 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva
730 Juozas Žuromskas 1923 Varėnos suėmimas 1945 Komija 1954-05-20
731 Juozas Žuromskas 1924 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva
732 Bronius Žuromskas 1910 Alytaus suėmimas 1948 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
733 Bronius Žuromskas 1910 Alytaus suėmimas 1945 mirė lageryje
734 Vera Žuromskaja 1916 Švenčionių suėmimas 1951 Sverdlovsko sr. 1954-10-27
735 Marytė Žuromskaitė 1926 Prienų tremtis 1945 Permės sr. 1958-04-28 grįžo
736 Zuzana Žuromskaitė 1920 Radviliškio suėmimas 1952 Kirovo sr.
737 Romualdas Žurnickis 1928 suėmimas Komija
738 Vladislavas Žurniakas 1900 suėmimas 1945 Ukraina
739 Samuelis Žurnameris 1884 Ukmergės suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. 1945-12-25 grįžo
740 Peiza Žurnamerienė 1888 Ukmergės tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-07-12
741 Ona Zurlytė 1926 Vilniaus suėmimas 1946 Archangelsko sr. grįžo
742 Zita Zurlytė 1941 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-05-17 grįžo
743 Ona Zurlytė 1926 suėmimas 1946 Lietuva
744 Jonas Žurlys 1928 Vilniaus suėmimas 1950 Chabarovsko kr. 1956-01-20 grįžo
745 Antanas Žurlys 1910 Joniškio suėmimas 1946 Komija 1952-12-08 grįžo
746 Vincas Zurlys 1908 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-05-17 grįžo
747 Pranas Zurlys 1880 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
748 Juozas Zurlys 1929 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
749 Andrius Zurlys 1885 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-06-06 grįžo
750 Veronika Zurlienė 1917 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-05-17 grįžo