LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
151 Balys Žygas 1915 Vilkaviškio suėmimas 1945 Komija
152 Antanas Žygas 1896 Kauno suėmimas 1940 Lietuva
153 Ona Žygaitytė 1949 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
154 Marija Žygaitytė 1947 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
155 Eugenija Žygaitytė 1945 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
156 Pranas Žygaitis 1921 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
157 Pranas Žygaitis 1950 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
158 Juozas Žygaitis 1942 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
159 Juozas Žygaitis 1907 Šilalės suėmimas 1944 Komija 1956-06-11 grįžo
160 Marijona Žygaitienė 1921 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
161 Aušrelė Žygaitė 1932 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
162 Janina Žygaitė 1927 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1952-09-02 grįžo
163 Bronislava Žygaitė 1926 Švenčionių tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-08-23 grįžo
164 Ciprijona Žygaitė 1914 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
165 Zenonas Žyga 1928 suėmimas Maskvos sr.
166 Vaclavas Žyga 1924 suėmimas Maskvos sr.
167 Janas Žyga 1903 suėmimas Saratovo sr. 1948-02-07
168 Danutė Marytė Žydelytė 1947 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
169 Aldona Žydelytė 1927 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-25 negrįžo
170 Marijona Žydelytė 1935 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
171 Zigmas Žydelis 1929 Kėdainių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
172 Vytautas Žydelis 1941 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-26 negrįžo
173 Stasys Žydelis 1908 Varėnos suėmimas 1945 Krasnojarsko kr. 1956-05-11
174 Pranas Žydelis 1913 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva
175 Motiejus Žydelis 1897 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
176 Kazys Žydelis 1918 Trakų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1958-05-26 grįžo
177 Kazys Žydelis 1888 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
178 Julius Žydelis 1945 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
179 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
180 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių suėmimas 1946 Lietuva
181 Jaunutis Leonas Žydelis 1930 Kėdainių suėmimas 1952 Latvija 1957-02-08 grįžo
182 Gintautas Stasys Žydelis 1944 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
183 Bronius Žydelis 1931 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
184 Andrius Žydelis 1928 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
185 Liudvika Žydelienė 1896 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
186 Elena Žydelienė 1906 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
187 Bronė Žydelienė 1922 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
188 Antanina Žydelienė 1901 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
189 Juozas Žydeckas 1928 suėmimas 1949 Komija grįžo
190 Juzefas Žybortas 1894 suėmimas Maskvos sr.
191 Julianas Žybortas 1907 suėmimas Maskvos sr.
192 Vaclavas Zybertas 1911 suėmimas Maskvos sr.
193 Elena Zybartienė 1924 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28 grįžo
194 Ona Zybartienė 1870 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
195 Kazimiera Zybartienė 1917 Šilalės suėmimas 1946 Lietuva
196 Stasys Zybartas 1910 Šilalės suėmimas 1945 Lietuva 1946-03-28
197 Stasys Zybartas 1901 Šilutės suėmimas 1948 Komija mirė lageryje
198 Jonas Zybartas 1922 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28
199 Bronius Zybartas 1903 Jurbarko suėmimas 1945 Komija 1956-07-31
200 Antanas Zybartas 1893 Tauragės suėmimas 1944 Vologdos sr. mirė lageryje