LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
401 Jonas Žvinys 1901 Kaišiadorių suėmimas 1947 Komija 1956-07-19 grįžo
402 Feliksas Žvinys 1898 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
403 Danielius Žvinys 1905 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
404 Bronius Žvinys 1932 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
405 Algis Žvinys 1937 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
406 Aleksandras Žvinys 1918 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
407 Albinas Žvinys 1933 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
408 Adolfas Žvinys 1921 Molėtų suėmimas 1945 Komija 1952-05-23
409 Adolfas Žvinys 1914 Molėtų suėmimas 1945 Lietuva
410 Ona Žvinklytė 1926 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
411 Aleksandra Žvinklytė 1920 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
412 Donatas Žvinklys 1903 Kretingos suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
413 Stepas Žvinklys 1944 Klaipėdos tremtis 1945 Permės sr. grįžo
414 Stanislovas Žvinklys 1926 Skuodo suėmimas 1952 Komija grįžo
415 Pranas Žvinklys 1921 Skuodo suėmimas 1950 Komija
416 Pranas Žvinklys 1922 Klaipėdos suėmimas 1949 Lietuva
417 Petras Žvinklys 1932 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
418 Kazys Žvinklys 1874 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
419 Jurgis Žvinklys 1924 Skuodo suėmimas 1950 Kazachija 1955-01-24 grįžo
420 Juozas Žvinklys 1894 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
421 Fortūnatas Žvinklys 1905 Skuodo suėmimas 1949 Magadano sr. 1956-05-07
422 Domas Žvinklys 1880 Skuodo suėmimas 1944 Karelija mirė lageryje
423 Augustinas Žvinklys 1940 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
424 Adomas Žvinklys 1942 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
425 Paulina Žvinklienė 1919 Klaipėdos tremtis 1945 Permės sr. 1956-09-04 grįžo
426 Barbora Žvinklienė 1903 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
427 Anastasija Zvinkienė 1895 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-11-06 grįžo
428 Vanda Zvinkaitė 1936 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-19 grįžo
429 Stanislovas Zvinka 1880 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-11-06 grįžo
430 Juozas Žvinilis 1926 Mažeikių suėmimas 1941 Lietuva
431 Veronika Žvinienė 1900 Molėtų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-01-21 grįžo
432 Uršulė Žvinienė 1897 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1959-12-06 grįžo
433 Stasė Žvinienė 1906 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
434 Petronėlė Žvinienė 1869 Molėtų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-09-25 grįžo
435 Paulina Žvinienė 1908 Ukmergės suėmimas 1945 Komija 1946-07-17
436 Monika Žvinienė 1900 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
437 Kazys Žvinglys 1910 Skuodo suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
438 Feliksas Žvinglys 1893 Ukmergės tremtis 1949 1957-10-16
439 Ona Žvinglienė 1900 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-03-13 grįžo
440 Agota Žvingilienė 1892 Marijampolės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
441 Petras Žvingilas 1910 Vilkaviškio suėmimas 1940 Komija
442 Adolfas Žvingilas 1911 Vilkaviškio suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
443 Matilda Teresė Žvingilaitė 1910 Šakių tremtis 1949 Irkutsko sr.
444 Vaclovas Žvingila 1931 Vilkaviškio suėmimas 1949 Kazachija 1954-12-10 grįžo
445 Petras Žvingila 1921 Marijampolės suėmimas 1946 Lietuva 1947-09-23
446 Justinas Žvingila 1920 Marijampolės suėmimas 1944 Lietuva
447 Jurgis Žvingila 1887 Vilkaviškio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
448 Jonas Žvingila 1874 Marijampolės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
449 Antanas Žvingila 1911 Marijampolės suėmimas 1940 Lietuva 1941
450 Magdė Žvingelienė 1852 Marijampolės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje