LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
201 Aleksas Zybartas 1943 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28 grįžo
202 Aleksas Zybartas 1914 Šilalės suėmimas 1944 Lietuva
203 Edvardas Žvyriukas 1923 Ignalinos suėmimas 1945 Latvija 1956-04-25 grįžo
204 Marija Žvykienė 1918 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
205 Eugenijus Žvykas 1946 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
206 Bronius Žvykas 1914 Vilniaus suėmimas 1946 Magadano sr. grįžo
207 Arvydas Marijus Žvykas 1938 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
208 Nijolė Zvonkutė 1942 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
209 Donatas Zvonkus 1944 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
210 Benediktas Zvonkus 1945 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
211 Benas Zvonkus 1913 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
212 Antanas Zvonkus 1864 Telšių tremtis 1947 Tomsko sr. mirė lageryje
213 Ona Zvonkienė 1917 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
214 Paulina Zvonkauskienė 1886 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
215 Stasys Zvonkauskas 1932 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
216 Petras Zvonkauskas 1935 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
217 Antanas Zvonkauskas 1896 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
218 Paulina Zvonkauskaitė 1937 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
219 Marytė Zvonkauskaitė 1928 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
220 Elena Zvonkauskaitė 1931 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
221 Ignacas Zvolinskis 1905 suėmimas Saratovo sr.
222 Zofija Žvirzdinienė 1915 Kauno tremtis 1941 Novosibirsko sr. 1956 grįžo
223 Stefanija Žvirždinienė 1886 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1956-08-25 grįžo
224 Stasys Žvirzdinas 1905 Kauno tremtis 1941 Novosibirsko sr. 1956 grįžo
225 Juozas Žvirzdinas 1913 Mažeikių suėmimas 1945 Kemerovo sr. 1947-03-15 grįžo
226 Juozas Žvirzdinas 1923 Mažeikių suėmimas 1950 Permės sr. mirė temtyje
227 Hermenegildas Žvirzdinas 1920 Telšių suėmimas 1940 Lietuva nukankinti Juodupėje
228 Antanas Žvirzdinas 1917 Mažeikių suėmimas 1945 Kemerovo sr. negrįžo
229 Janina Žvirzdinaitė 1921 Mažeikių suėmimas 1946 Kemerovo sr. 1954-11-05
230 Martynas Zvirtas 1908 suėmimas 1941 Komija mirė lageryje
231 Valerija Žvironienė 1905 Rokiškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
232 Konstancija Žvironienė 1901 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
233 Angelė Žvironienė 1910 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-10-29 grįžo
234 Pranas Žvironas 1901 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-10-29 grįžo
235 Martynas Žvironas 1901 Rokiškio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
236 Martynas Žvironas 1902 suėmimas 1947 Lietuva
237 Jonas Žvironas 1912 Utenos suėmimas 1945 Komija 1956-05-05
238 Antanas Žvironas 1904 Utenos suėmimas 1952 Kuibyševo sr. 1956-07-26
239 Antanas Žvironas 1899 Vilniaus suėmimas 1945 Komija 1954-07-11 grįžo
240 Vanda Žvironaitė 1929 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
241 Milda Marijona Žvironaitė 1932 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
242 Veronika Žvironaitė 1906 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
243 Birutė Žvironaitė 1936 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
244 Vladislavas Žvirinas 1927 suėmimas Ukraina
245 Viktoras Žvirinas 1886 suėmimas 1949 Latvija 1956-07-16 grįžo
246 Viktoras Žvirinas 1893 suėmimas Ukraina
247 Piotras Žvirinas 1905 suėmimas Maskvos sr.
248 Juzefas Žvirinas 1912 suėmimas Ukraina
249 Elena Žvirin 1900 Vilniaus suėmimas 1944 Archangelsko sr. 1952-08-24
250 Pranas Žvirgždys 1898 Klaipėdos suėmimas 1946 Komija 1956-06-26 grįžo