LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
451 Kazys Žvingėla 1918 Vilkaviškio represuotas 1941
452 Albina Žvinakytė 1932 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-05 grįžo
453 Ona Žvinakytė 1938 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
454 Genė Žvinakytė 1926 Alytaus suėmimas 1945 Sverdlovsko sr. 1949-04-25
455 Vladė Žvinakytė 1920 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
456 Juozas Žvinakis Vilkaviškio represuotas 1941
457 Vytautas Žvinakis 1928 Vilniaus suėmimas 1947 Gorkio sr. 1956-05-20
458 Juozas Žvinakis 1890 Alytaus tremtis 1945 Permės sr. 1949-05-04
459 Juozas Žvinakis 1942 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
460 Juozas Žvinakis 1896 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
461 Juozas Žvinakis 1933 Alytaus suėmimas 1950 Kazachija 1955-02-16 grįžo
462 Julius Žvinakis 1903 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
463 Jonas Žvinakis 1944 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
464 Česlovas Žvinakis 1928 Alytaus suėmimas 1949 Kazachija
465 Antanas Žvinakis 1931 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-05 grįžo
466 Antanas Žvinakis 1946 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
467 Antanas Žvinakis 1902 Kauno suėmimas 1945 Archangelsko sr.
468 Albinas Žvinakis 1912 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
469 Vlada Žvinakienė 1901 Alytaus tremtis 1945 Permės sr. 1949-05-04
470 Kunigunda Žvinakienė 1904 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-26 grįžo
471 Izabelė Žvinakienė 1890 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-11-05 grįžo
472 Rasa Žvinakevičiūtė 1936 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
473 Antanas Žvinakevičius 1921 Alytaus suėmimas 1948 Komija 1958-05-28 grįžo
474 Vytautas Žvinakevičius 1934 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
475 Ignas Žvinakevičius 1905 Vilkaviškio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. 1956-06-12 grįžo
476 Antanas Žvinakevičius 1900 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-02-06 grįžo
477 Paulina Žvinakevičienė 1902 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
478 Izabelė Žvinakevičienė 1916 Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva
479 Cecilija Žvinakevičienė 1875 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
480 Anelė Žvinakevičienė 1906 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-02-06 grįžo
481 Vladas Žvinakas 1908 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-28 grįžo
482 Monika Žvinakaitė 1929 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-11-13 grįžo
483 Stasė Žvinakaitė 1918 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-28 grįžo
484 Emilija Zvilnienė 1902 Biržų tremtis 1941
485 Jonas Zvilna 1907 Biržų suėmimas 1945 Komija 1946-08-03
486 Augustas Zvilna 1914 Biržų suėmimas 1941 Permės sr. mirė lageryje
487 Augustas Zvilna 1934 Biržų tremtis 1941
488 Jonas Žvilius 1892 Plungės suėmimas 1944 Karelija
489 Adolfas Žvilius 1918 Klaipėdos suėmimas 1952 Kuibyševo sr. 1955 grįžo
490 Monika Žvilauskienė 1906 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
491 Jonas Žvilauskas 1908 Klaipėdos suėmimas 1952 Kuibyševo sr.
492 Antanas Žvilauskas 1895 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
493 Adolfas Žvilauskas 1935 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
494 Bronė Žvilauskaitė 1930 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
495 Limutė Žvilauskaitė 1947 Plungės tremtis 1948 Buriatija 1959-02-20 grįžo
496 Vacys Žvikevičius 1909 Molėtų suėmimas 1951 Tiumenės sr. 1957-02-06
497 Vaclavas Žvikevičius 1907 suėmimas Ukraina
498 Stefanas Žvikevičius 1927 suėmimas Ukraina
499 Pranas Žvikevičius 1923 Vilniaus tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
500 Kostas Žvikevičius 1916 Molėtų suėmimas 1945 Komija 1956-10-02