LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205801 Juozas Brindza 1900 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205802 Danius Bružas 1929 suėmimas 1950 Lietuva žuvo kaip partizanas
205803 Justinas Bružas 1913 suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
205804 Antanas Bubnys 1925 Prienų suėmimas Lietuva žuvo kaip partizanas
205805 Juozas Bubnys 1927 Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205806 Vladas Budginas 1901 Kretingos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205807 Pranciškus Budra 1930 Prienų suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
205808 Pranas Budrys 1920 Kretingos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205809 Janina Bukauskaitė 1931 suėmimas 1949 Lietuva žuvo kaip partizanas
205810 Juozas Bukauskas 1927 Skuodo suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205811 Petras Bukauskas 1923 Skuodo suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205812 Vytautas Buračiauskas 1929 suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
205813 Jonas Burlinskas 1905 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205814 Justinas Butanavičius 1927 Marijampolės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205815 Augustinas Butkus 1919 Šakių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205816 Bronius Butrimas 1923 Ignalinos suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
205817 Adolfas Čaplikas 1923 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205818 Leonas Čaplikas 1928 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205819 Antanas Čekanauskas 1921 Anykščių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205820 Gracijus Černiauskas 1928 Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205821 Albinas Vincas Čibirka 1918 Šakių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205822 Jonas Čiras 1924 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205823 Zenonas Cirtautas 1919 Plungės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205824 Bronius Damulevičius 1920 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205825 Alfonsas Danielius 1918 Šiaulių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205826 Vladas Dapkūnas 1920 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205827 Bronius Dapkus 1927 Raseinių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205828 Vladas Dapšys 1929 Kupiškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205829 Antanas Daugnora 1921 Raseinių suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
205830 Feliksas Davidonis 1923 Jonavos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205831 Kazys Degutis 1907 Lazdijų suėmimas 1940 Lietuva žuvo kaip partizanas
205832 Vincas Deksnys 1912 Kupiškio suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
205833 Julius Deveikis 1913 Švenčionių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205834 Stasė Didžpetrytė suėmimas 1945 Archangelsko sr. žuvo kaip partizanas
205835 Bronė Diksaitė 1924 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205836 Leonas Dimbelis suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205837 Adomas Dotas 1921 Klaipėdos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205838 Antanas Drazdauskas 1922 Lazdijų suėmimas 1940 Lietuva žuvo kaip partizanas
205839 Zigmas Drunga 1904 Kauno suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205840 Steponas Druseika 1924 Panevėžio suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205841 Antanas Dulskis 1912 Šakių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205842 Juozas Dumbliauskas 1911 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205843 Aleksas Erstikis 1913 Šiaulių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205844 Kazimieras Gailiūnas 1917 Kėdainių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205845 Vaclovas Gailiūnas 1920 Kėdainių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205846 Elena Gainaitė 1924 Varėnos tremtis 1945 Irkutsko sr. žuvo kaip partizanas
205847 Mykolas Gasiūnas 1917 suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205848 Aleksas Gasparaitis Joniškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205849 Vytautas Gavelis 1929 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205850 Vitalius Gavėnas 1922 Kauno suėmimas 1941 Lietuva žuvo kaip partizanas