LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205801 Bronius Prozerkevičius 1917 Anykščių suėmimas 1953 Kazachija 1956-06-10
205802 Bronius Pranas Ptašinskas 1908 Kauno suėmimas 1953 Kazachija 1956-06-20
205803 Bronislava Pudžemytė 1916 Šilutės tremtis 1953 Tomsko sr. 1956-07-27 grįžo
205804 Vladislavas Pukinskis 1907 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva
205805 Povilas Pulokas 1910 Anykščių suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-07-26 grįžo
205806 Lionginas Puodžius 1905 Kėdainių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1957-03-16
205807 Balys Pupeikis 1914 Rokiškio suėmimas 1953 Magadano sr. 1968-01-27 grįžo
205808 Irena Pupelienė 1922 Rokiškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-10-26
205809 Jonas Purtikas 1932 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-12 grįžo
205810 Juozas Purtikas 1924 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29 grįžo
205811 Regina Putriūtė 1931 Vilniaus suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1954-12-13 grįžo
205812 Bronius Račiukaitis 1921 Šakių suėmimas 1953 Lietuva
205813 Kazys Raguckas 1909 Marijampolės suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1955-06-21
205814 Icikas Raichas 1910 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-14
205815 Vladas Raila 1931 Ukmergės suėmimas 1953 Sverdlovsko sr. 1956-07-26 grįžo
205816 Edvardas Raišuotas 1927 Kretingos suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-08-20 grįžo
205817 Benjaminas Rakašis 1929 Pasvalio suėmimas 1953 Komija 1978-05-06 grįžo
205818 Jonas Ralys 1906 Kelmės suėmimas 1953 Komija 1956-05-24
205819 Petronėlė Ramanauskaitė 1926 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-20
205820 Antanas Ramanauskas 1930 Ignalinos suėmimas 1953 Kuibyševo sr. grįžo
205821 Kazys Ramanauskas 1917 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-20
205822 Leonardas Ramanauskas 1925 Kelmės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1958-03-15 grįžo
205823 Vytautas Ramanauskas 1930 Anykščių suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-28
205824 Povilas Ramonas 1932 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr.
205825 Pranas Ramonas 1909 Akmenės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-08-01 grįžo
205826 Liucija Irena Ranonytė 1935 Pasvalio suėmimas 1953 Kirovo sr. 1958-10-06 grįžo
205827 Genovaitė Ranšytė 1926 Raseinių suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-16
205828 Aleksandras Rapalis 1922 Telšių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1961-01-11
205829 Kotryna Rašimienė 1882 Kretingos tremtis 1953 Irkutsko sr. 1957-01-04 grįžo
205830 Petras Ratkevičius 1901 Pasvalio suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-09-04
205831 Anelė Ratkevičiūtė 1927 Pasvalio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-06
205832 Bronė Ratkevičiūtė 1930 Pasvalio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-06
205833 Janina Raugevičiūtė 1935 Kauno suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-10-16 grįžo
205834 Stasys Rauka 1931 Šilutės suėmimas 1953 Sverdlovsko sr. 1958-02-13 grįžo
205835 Alfonsas Razminas 1912 Kelmės suėmimas 1953 Permės sr. 1956-06-08 grįžo
205836 Valentinas Rekašius 1912 suėmimas 1953 Archangelsko sr. grįžo
205837 Juozapas Remeika 1924 Alytaus suėmimas 1953 Krasnojarsko kr. 1955-06-01 grįžo
205838 Alfonsas Repečka 1925 Jonavos suėmimas 1953 Kazachija 1968-01-02 grįžo
205839 Veronika Repečkienė 1910 Anykščių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-06-09
205840 Kazys Repšys 1916 Rokiškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-05-27 grįžo
205841 Emilija Rešuto 1903 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-07
205842 Marytė Ridikaitė 1915 Kupiškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-18
205843 Izidorius Rimelis 1929 Rokiškio suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-04-30 grįžo
205844 Napalys Rimša 1908 Anykščių suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1960-01-20 grįžo
205845 Petras Rimša 1920 Kelmės suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-08-20
205846 Simonas Rindeika 1891 Kauno suėmimas 1953 Lietuva 1953-10-10
205847 Adelė Rinkevičiūtė 1925 Panevėžio suėmimas 1953 Kazachija 1956-06-18
205848 Stasys Riška 1927 Anykščių suėmimas 1953 Komija 1955-02-22
205849 Teresė Rubšytė 1931 Šilalės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-07-12 grįžo
205850 Juozas Rudaitis 1907 Šakių suėmimas 1953 Irkutsko sr.