LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205951 Vladislovas Sosnovskis 1934 Vilniaus suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-11-19
205952 Aleksandras Špakauskas 1886 tremtis 1953 Irkutsko sr. 1956-10-08
205953 Alfonsas Španceris 1919 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-02
205954 Juozas Sperskis 1887 Panevėžio tremtis 1953 Tomsko sr. mirė tremtyje
205955 Aloyzas Špukas 1930 Kauno suėmimas 1953 Permės sr. 1956-08-10 grįžo
205956 Janina Stačiokaitė 1934 Marijampolės suėmimas 1953 Mordovija 1956-06-16 grįžo
205957 Algirdas Stalnionis 1932 Molėtų suėmimas 1953 Chabarovsko kr. 1956-05-14
205958 Karolis Stalnionis 1932 Molėtų suėmimas 1953 Chabarovsko kr. 1956-05-16
205959 Zenonas Stanaitis 1910 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1956-07-15
205960 Aleksas Stanevičius 1915 Telšių suėmimas 1953 Ukraina
205961 Česlovas Stanionis 1915 Kėdainių suėmimas 1953 Komija 1956-06-01
205962 Kazimieras Stanionis 1906 Kėdainių suėmimas 1953 Komija 1956-06-01 grįžo
205963 Stanislavas Staniulis 1929 Vilniaus suėmimas 1953 Komija 1955-08-05
205964 Algirdas Antanas Stankaitis 1935 Raseinių suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1954-11-01 grįžo
205965 Gediminas Juozas Stankevičius tremtis 1953 Sverdlovsko sr. 1958-05-19 grįžo
205966 Ilona Regina Stankevičiūtė 1933 Šakių suėmimas 1953 Kazachija 1956-05-28 grįžo
205967 Jonas Stankus 1927 Klaipėdos tremtis 1953 Tomsko sr. 1957-04-18
205968 Jonas Stankus 1923 Klaipėdos suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1957-08-30 grįžo
205969 Antanas Napoleonas Stasiškis 1933 Vilniaus suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1960-04-22 grįžo
205970 Klemensas Stasiukėnas 1924 Ignalinos suėmimas 1953 Kirovo sr. 1956-08-04 grįžo
205971 Algis Kajetonas Stasiukynas 1932 Lazdijų suėmimas 1953 Gruzija 1953-05-20
205972 Juozas Stasiukynas 1933 Lazdijų suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-30
205973 Vincas Stasiukynas 1887 Alytaus tremtis 1953 Krasnojarsko kr. 1958-04-01 grįžo
205974 Antanas Stasiulionis 1900 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-07-18
205975 Adelė Stasiūnaitė-Sekevičienė 1926 Kauno suėmimas 1953 Irkutsko sr. grįžo
205976 Valentinas Steponavičius 1923 Jurbarko suėmimas 1953 Lietuva 1953-07-03 grįžo
205977 Vaclovas Steponkus 1928 Kelmės suėmimas 1953 Totorija 1959-06-31 grįžo
205978 Petronėlė Danutė Stočkutė 1933 Skuodo suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-04-03 grįžo
205979 Petras Stogevičius 1904 Vilniaus suėmimas 1953 Komija 1955-08-24 grįžo
205980 Alfonsas Stonaitis 1925 Kelmės suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-23
205981 Antanina Stonienė 1905 Raseinių suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1955-05-12
205982 Zenonas Stonkus 1915 Kretingos suėmimas 1953 Kirovo sr. 1955-12-09
205983 Albinas Tomas Stoškus 1935 Raseinių suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-09-02 grįžo
205984 Pranas Strakšys 1929 Klaipėdos suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1955-06-08 grįžo
205985 Vytautas Povilas Stravinskas 1927 Lazdijų suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-05
205986 Monika Streckaitė 1934 Kelmės suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-04
205987 Rapolas Strolia 1923 Anykščių suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-29 grįžo
205988 Juozas Stropus 1916 Klaipėdos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-26
205989 Juozas Stukas 1892 Kupiškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-17
205990 Jurgis Stundžia 1908 Utenos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-05-21
205991 Pranas Stundžia 1913 Utenos suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-07
205992 Alfonsas Stungys 1929 Širvintų suėmimas 1953 Kursko sr. 1958-07-08 grįžo
205993 Vilhelmas Subačius 1932 Vilniaus suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1954-10-23 grįžo
205994 Antanas Sudeikis 1900 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-20
205995 Ona Sudeikytė 1931 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-20
205996 Antanas Šukevičius 1910 Prienų suėmimas 1953 Kazachija
205997 Adolfas Šukys 1911 suėmimas 1953 Sverdlovsko sr. 1959-06-09
205998 Lionginas Šukys 1916 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1961-06-08 negrįžo
205999 Antanas Šumskas 1910 Anykščių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-02-09 grįžo
206000 Stefa Sungailaitė 1922 Šilutės tremtis 1953 Tomsko sr. 1958-12-23 grįžo