LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205951 Antanas Valainis Zarasų tremtis 1941
205952 Balys Valainis Zarasų tremtis 1941
205953 Edmundas Valainis 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-14 grįžo
205954 Jonas Valainis 1927 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205955 Tomas Valainis 1885 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205956 Vytautas Valainis Zarasų tremtis 1941
205957 Janė Valainytė Zarasų tremtis 1941
205958 Marytė Valainytė 1929 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205959 Vilė Valainytė 1924 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205960 Jadvyga Valainytė 1922 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205961 Juozas Valavičius 1886 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-12
205962 Petras Valentinavičius 1923 Zarasų suėmimas 1944 Ukraina grįžo
205963 Kazys Valiukevičius 1890 Zarasų suėmimas 1949 Mordovija 1956-08-02
205964 Valė Valiulienė 1914 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205965 Aloyzas Valiulis 1947 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205966 Ignas Valiulis 1903 Zarasų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205967 Jurgis Valiulis 1907 Zarasų suėmimas 1944 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
205968 Vytautas Valiulis 1949 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205969 Banguolė Julė Valiulytė 1946 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205970 Danutė Valiulytė 1951 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 grįžo
205971 Juozas Valskys 1886 Zarasų suėmimas 1946 Mordovija mirė tremtyje
205972 Stanislovas Valskys 1924 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1952-01-12
205973 Ona Valskytė 1920 Zarasų suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1958-07-06 grįžo
205974 Daina Valskytė 1945 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-06 grįžo
205975 Valerjanas Valuta 1921 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1946-06-03
205976 Marija Vanaginskienė 1903 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-12-12 grįžo
205977 Izidorius Vapsva 1904 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-01-25 grįžo
205978 Alfonsas Vapšys 1925 Zarasų suėmimas 1953 Ukraina 1968-04-22 grįžo
205979 Genė Varatinskaitė 1920 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-13 grįžo
205980 Jadvyga Varatinskaitė 1933 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-13 grįžo
205981 Veronika Varatinskienė 1889 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-13 grįžo
205982 Janina Varnaitė 1941 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-01-13 grįžo
205983 Gražvydas Juozas Varnas 1940 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-01-13 grįžo
205984 Stasys Varnas 1918 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-05-21
205985 Veronika Varnienė 1919 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-01-13 grįžo
205986 Genovaitė Vasalauskaitė 1937 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-18 grįžo
205987 Antanas Vasalauskas 1943 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-18 grįžo
205988 Ona Vasalauskienė 1896 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-18 grįžo
205989 Aldona Ona Vasiliauskaitė 1928 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-09 grįžo
205990 Elžbieta Vasiliauskaitė 1911 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1957-05-23 grįžo
205991 Eugenija Vasiliauskaitė 1945 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. grįžo
205992 Paulina Vasiliauskaitė 1915 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1958 grįžo
205993 Stefanija Vasiliauskaitė 1928 Zarasų tremtis 1947 Permės sr. 1957-05-23 grįžo
205994 Vytautė Vasiliauskaitė 1931 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 grįžo
205995 Regina Vasiliauskaitė 1933 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. negrįžo
205996 Aleksandras Kęstutis Vasiliauskas 1920 Zarasų suėmimas 1946 Magadano sr. 1954-04-12 grįžo
205997 Bronislovas Vasiliauskas 1936 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
205998 Eugenijus Vasiliauskas 1931 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. negrįžo
205999 Jonas Vasiliauskas 1910 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-05 grįžo
206000 Juozas Vasiliauskas 1880 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje