LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206101 Bronislava Žygaitė 1926 Švenčionių tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-08-23 grįžo
206102 Janina Žygaitė 1927 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1952-09-02 grįžo
206103 Aušrelė Žygaitė 1932 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206104 Marijona Žygaitienė 1921 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206105 Juozas Žygaitis 1942 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206106 Pranas Žygaitis 1950 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206107 Pranas Žygaitis 1921 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206108 Eugenija Žygaitytė 1945 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206109 Marija Žygaitytė 1947 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206110 Ona Žygaitytė 1949 Tauragės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-09-24 grįžo
206111 Gerutis Žygas 1937 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-04-28 negrįžo
206112 Rimantas Žygas 1943 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
206113 Romualdas Žygas 1931 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
206114 Stefanija Žygelienė 1907 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206115 Stanislava Žygelienė 1888 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. 1943-11-04 grįžo
206116 Eimutis Žygelis 1933 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206117 Rimutis Žygelis 1933 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206118 Danutė Žygelytė 1931 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
206119 Adolfina Žygienė 1892 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206120 Ona Žygienė 1905 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
206121 Regina Žygienė 1922 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
206122 Zofija Žygienė 1889 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
206123 Aldona Zygmantaitė 1936 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-03-20 grįžo
206124 Birutė Zygmantaitė 1931 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-03-20 grįžo
206125 Alfonsas Zygmantas 1943 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206126 Antanas Žygus 1891 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206127 Antanas Žygus 1935 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206128 Kazys Žygus 1932 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206129 Emilija Žygutė 1929 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206130 Janina Žygutienė 1920 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-11-24 grįžo
206131 Janina Žygutienė 1920 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-11-25 grįžo
206132 Vitalija Žygutytė 1947 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206133 Adelė Zykaitė 1942 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206134 Marytė Zykaitė 1944 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206135 Irina Zykova 1945 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206136 Jefimija Zykova 1920 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206137 Jevgenija Zykova 1949 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206138 Praskovja Zykova 1942 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206139 Jonas Zykus 1911 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206140 Julius Zykus 1891 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206141 Juozas Zykus 1899 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-03-22 grįžo
206142 Motiejus Zykus 1892 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-06-16 grįžo
206143 Adelė Zykuvienė 1917 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206144 Ona Zykuvienė 1910 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-03-22 grįžo
206145 Pranė Zykuvienė 1903 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206146 Augustas Žylė 1892 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-28 grįžo
206147 Kazys Žylė 1886 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-09-06
206148 Justina Žylienė 1904 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-09-06
206149 Marcijona Žylienė 1902 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-28
206150 Žylinska Alytaus tremtis 1941 grįžo