LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206101 Stanislavas Vrublevskis 1902 Zarasų suėmimas 1945 Komija
206102 Elena Žabienė 1885 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. mirė tremtyje
206103 Antanas Zabulis 1894 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1947-11-02 grįžo
206104 Jonas Zabulis 1921 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1954-07-30 grįžo
206105 Mamertas Zabulis 1920 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1955 grįžo
206106 Vincas Zabulis 1922 Zarasų suėmimas 1944 Komija mirė lageryje
206107 Antonas Zaduška 1900 Zarasų suėmimas 1944 Komija
206108 Juzefas Zaduška 1925 Zarasų suėmimas 1944 Lietuva
206109 Jonas Zagorskis 1908 Zarasų suėmimas 1945 Primorės kr. grįžo
206110 Sergejus Zakrevskis 1927 Zarasų suėmimas 1948 Komija
206111 Algirdas Zakšauskas 1934 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
206112 Jonas Zakšauskas 1932 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1958-11-02 grįžo
206113 Leonas Zakšauskas 1918 Zarasų suėmimas 1945 Irkutsko sr. 1955-12-12
206114 Stasys Zakšauskas 1938 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1957-11-02
206115 Vaclovas Zakšauskas 1921 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva mirė tremtyje
206116 Vytautas Antanas Zakšauskas 1927 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1954-06-25
206117 Monika Zakšauskienė 1910 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1958-11-02 grįžo
206118 Barbora Zakševskienė 1870 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
206119 Kazimieras Zaleckas 1898 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1956-02-09
206120 Antanas Žalkauskas 1922 Zarasų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206121 Ona Zamarienė 1886 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1957-10-29 grįžo
206122 Juozas Zamarys 1882 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
206123 Emilija Zamarytė 1929 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1957-10-29 grįžo
206124 Stefanija Zamarytė 1930 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1954-10-29 grįžo
206125 Alfonsas Zarakauskas 1921 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-28 grįžo
206126 Gerimantas Zarakauskas 1945 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-28 grįžo
206127 Petras Zarakauskas 1890 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206128 Adelė Zarakauskienė 1905 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-18 grįžo
206129 Janė Zarakauskienė 1921 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206130 Helena Žarneckaitė 1924 Zarasų tremtis 1941
206131 Honorata Žarneckaitė 1926 Zarasų tremtis 1941
206132 Ana Žarneckienė 1905 Zarasų tremtis 1941
206133 Michalas Žarneckis 1891 Zarasų tremtis 1941
206134 Barbora Žąstautienė 1894 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206135 Zofija Zavackaitė 1944 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
206136 Vanda Irena Zavackaitė 1936 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
206137 Elena Zavackaitė 1941 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
206138 Edmundas Zavackas 1934 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
206139 Karolis Zavackas 1938 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
206140 Vladas Zavackas 1911 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1945-08-12
206141 Vladislavas Zavackas 1891 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206142 Liucija Zavackienė 1905 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206143 Halina Zavadskaitė 1931 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr.
206144 Alfonsas Zavadskas 1908 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1946-08-03
206145 Konstancija Zavadskienė 1903 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva 1947-05-08
206146 Alina Žeicaitė 1931 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
206147 Liucija Žeicaitė 1923 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-03-27 grįžo
206148 Pranas Žeicas 1917 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-03-23 grįžo
206149 Steponas Žeicas 1887 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-03-26 grįžo
206150 Paulina Žeicienė 1897 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-03-23 grįžo