LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206101 Albina Elena Žimkutė 1944 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-13 negrįžo
206102 Robertas Žindulis 1937 Rokiškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1957 negrįžo
206103 Hiliaras Zinevičius 1898 Vilniaus suėmimas 1944 Komija 1954-01-30 negrįžo
206104 Domas Zinius 1913 Kauno suėmimas 1945 Komija negrįžo
206105 Albinas Žioba 1941 Prienų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-29 negrįžo
206106 Ona Žiobaitė 1946 Prienų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-29 negrįžo
206107 Kastulė Žiobienė 1904 Prienų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-29 negrįžo
206108 Nerena Žirgulytė 1937 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-16 negrįžo
206109 Genovaitė Žiškienė 1922 Kauno suėmimas 1946 Magadano sr. negrįžo
206110 Martynas Žitkevičius 1911 Kaišiadorių suėmimas 1945 Komija negrįžo
206111 Sigitas Žiugžda 1926 Marijampolės suėmimas 1944 Kemerovo sr. negrįžo
206112 Janina Žiūkaitė 1938 Prienų tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1958-02-13 negrįžo
206113 Ignas Žiūkas 1924 Kupiškio tremtis 1948 Tomsko sr. 1956-08-12 negrįžo
206114 Feliksas Žiulpa 1945 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-28 negrįžo
206115 Emilija Žiulpaitė 1943 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-28 negrįžo
206116 Agota Žiulpaitė 1925 Mažeikių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-14 negrįžo
206117 Liudvikas Žiūra 1928 Kaišiadorių tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
206118 Genovaitė Žiūraitė 1927 Kaišiadorių tremtis 1941 Altajaus kr. 1957 negrįžo
206119 Antanas Žiužnys 1919 Kėdainių suėmimas 1946 Kazachija negrįžo
206120 Mnuchė Ziv 1899 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 negrįžo
206121 Abramas Zivas 1927 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
206122 Zosė Živatkauskaitė 1931 Raseinių tremtis 1945 Komija 1958-10-10 negrįžo
206123 Juozas Živatkauskas 1934 Raseinių tremtis 1945 Komija 1960-02-25 negrįžo
206124 Kazys Živatkauskas 1927 Raseinių tremtis 1945 Komija 1960-02-25 negrįžo
206125 Petras Živatkauskas 1907 Raseinių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-11-30 negrįžo
206126 Petras Živatkauskas 1933 Raseinių tremtis 1945 Komija 1960-02-25 negrįžo
206127 Stasys Živatkauskas 1937 Raseinių tremtis 1945 Komija 1958-10-10 negrįžo
206128 Antanina Živatkauskienė 1899 Raseinių tremtis 1945 Komija 1960-02-25 negrįžo
206129 Emilija Žižienė 1924 Ukmergės suėmimas 1949 Irkutsko sr. negrįžo
206130 Liucijus Zlataravičius 1906 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
206131 Antanas Žmuidina 1941 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-02 negrįžo
206132 Stefa Znotinaitė 1932 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-14 negrįžo
206133 Danutė Zokaitė 1945 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-17 negrįžo
206134 Juzė Zokaitė 1922 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-02-17 negrįžo
206135 Stanislovas Žolpis 1894 Kauno suėmimas 1944 Lietuva negrįžo
206136 Balys Zubavičius 1893 Utenos suėmimas 1944 Lietuva negrįžo
206137 Adomas Zūbė 1918 Kretingos suėmimas 1944 Kemerovo sr. negrįžo
206138 Grigorijus Zubkovas 1916 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 negrįžo
206139 Antanas Zubras 1893 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 negrįžo
206140 Kostas Zubrauskas 1951 Varėnos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-04-25 negrįžo
206141 Petras Zubrauskas 1908 Varėnos suėmimas 1951 Krasnojarsko kr. 1958-04-25 negrįžo
206142 Vladas Zubrauskas 1942 Varėnos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-04-25 negrįžo
206143 Antosė Zubrauskienė 1917 Varėnos tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-04-25 negrįžo
206144 Pranas Zubrys 1905 Vilniaus suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
206145 Vaclovas Zubys 1933 Klaipėdos tremtis 1941 Komija 1958-05-13 negrįžo
206146 Antanas Zujus 1931 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-26 negrįžo
206147 Kazys Zujus 1941 Prienų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-30 negrįžo
206148 Juozas Žukaitis 1892 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
206149 Vytautas Žukaitis 1942 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
206150 Birutė Žukaitytė 1940 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo