LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Aleksandra Žukauskaitė 1924 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-28 negrįžo
206152 Adolfas Žukauskas 1941 Anykščių tremtis 1945 Permės sr. 1957-12-24 negrįžo
206153 Antanas Žukauskas 1919 Raseinių suėmimas 1945 Archangelsko sr. negrįžo
206154 Antanas Žukauskas 1892 Marijampolės tremtis 1947 Tiumenės sr. negrįžo
206155 Feliksas Severinas Žukauskas 1934 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-24 negrįžo
206156 Juozas Žukauskas 1932 Kauno tremtis 1941 Tomsko sr. 1958 negrįžo
206157 Kostas Žukauskas 1929 Šiaulių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-21 negrįžo
206158 Leonardas Žukauskas 1926 Anykščių tremtis 1945 Permės sr. 1957-12-24 negrįžo
206159 Petras Žukauskas 1933 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-04 negrįžo
206160 Povilas Žukauskas 1942 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-04 negrįžo
206161 Vladas Žukauskas 1935 Anykščių suėmimas 1951 Ukraina negrįžo
206162 Zigmantas Žukauskas 1925 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-02-22 negrįžo
206163 Izidorius Žukauskas 1934 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-17 negrįžo
206164 Antanina Žukauskienė 1921 Jurbarko tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-09 negrįžo
206165 Gerta Žukienė 1893 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-03-18 negrįžo
206166 Juzefas Žukovskis 1923 suėmimas 1944 Maskvos sr. negrįžo
206167 Vytautas Žulpa 1924 Šiaulių suėmimas 1950 Kazachija negrįžo
206168 Romualdas Zulzivas 1936 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-29 negrįžo
206169 Apolonija Zuozaitė 1934 Kupiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-11 negrįžo
206170 Genė Žurauskaitė 1931 Pasvalio tremtis 1945 Permės sr. negrįžo
206171 Pranas Žurauskas 1941 Pasvalio tremtis 1945 Permės sr. negrįžo
206172 Balbina Žurauskienė 1871 Biržų tremtis 1941 Tomsko sr. 1960 negrįžo
206173 Liucija Žutautaitė 1936 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 negrįžo
206174 Vanda Jadvyga Žutautaitė 1937 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206175 Genė Žutautaitė 1930 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206176 Jonas Žutautas 1889 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206177 Povilas Žutautas 1925 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
206178 Vincas Žutautas 1923 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
206179 Voldemaras Žutautas 1929 Kauno suėmimas 1945 Primorės kr. 1957-11-11 negrįžo
206180 Stanislava Žutautienė 1891 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206181 Antanas Žviedris 1940 Pasvalio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-06-25 negrįžo
206182 Jonas Žviedris 1905 Pasvalio suėmimas 1945 Komija 1958-06-25 negrįžo
206183 Antanas Žvirblis 1942 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 negrįžo
206184 Bronius Žvirblis 1924 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 negrįžo
206185 Aušra Benedikta Žvirblytė 1944 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 negrįžo
206186 Antanas Žvirzdinas 1917 Mažeikių suėmimas 1945 Kemerovo sr. negrįžo
206187 Elena Žydelienė 1906 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
206188 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
206189 Vytautas Žydelis 1941 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-26 negrįžo
206190 Aldona Žydelytė 1927 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-25 negrįžo
206191 Gerutis Žygas 1937 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-04-28 negrįžo
206192 Romualdas Žygas 1931 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
206193 Loginas Zykovas 1913 Utenos suėmimas 1948 Kazachija negrįžo
206194 Juozas Žymantas 1907 suėmimas 1948 Komija 1956-05-15 negrįžo