LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205901 Uršulė Vizbarienė 1883 Kupiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-08 negrįžo
205902 Algimantas Vizgaitis 1942 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
205903 Benadas Vizgaitis 1930 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-09 negrįžo
205904 Filomena Vizgaitytė 1928 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
205905 Laima Vizgaitytė 1935 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-09 negrįžo
205906 Vincas Vizgintas 1928 Skuodo suėmimas 1948 Komija negrįžo
205907 Izabelė Vizgirdaitė 1922 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-02-29 negrįžo
205908 Adelė Vizgirdaitė 1935 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-14 negrįžo
205909 Liudas Vizgirdas 1917 Plungės tremtis 1941 Tomsko sr. 1955 negrįžo
205910 Marija Vladimirova 1895 Kauno tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-08-30 negrįžo
205911 Piotras Voicechovičius 1892 Šalčininkų suėmimas 1944 Lietuva negrįžo
205912 Edvardas Vojevodskis 1904 Šiaulių suėmimas 1940 Gorkio sr. 1946-07-15 negrįžo
205913 Cilytė Volfaitė 1940 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. 1955 negrįžo
205914 Aleksandras Volfas 1881 Jurbarko suėmimas 1945 Kaliningrado sr. 1945-09-27 negrįžo
205915 Jakobas Volfas 1903 Kauno suėmimas 1941 Sverdlovsko sr. 1954-06-23 negrįžo
205916 Jeta Volfienė 1910 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. 1955 negrįžo
205917 Silvestras Volkavičius 1875 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-22 negrįžo
205918 Boleslavas Volkovičius 1911 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. 1941-09-06 negrįžo
205919 Sofija Volonsevičienė 1896 Lazdijų tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-10-26 negrįžo
205920 Laima Aleksandra Volonsevičiūtė 1934 Lazdijų tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-04-28 negrįžo
205921 Alfonsas Volosevičius 1920 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-06-20 negrįžo
205922 Elena Volosevičiūtė 1928 Lazdijų tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-02 negrįžo
205923 Marija Volosevičiūtė 1912 Lazdijų tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-03-09 negrįžo
205924 Ilja Volpė 1896 suėmimas 1942 Gorkio sr. 1958-03-13 negrįžo
205925 Leizeris Volpė 1895 Ukmergės suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
205926 Mauša Volpė 1877 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-08-15 negrįžo
205927 Rachilė Volpė 1877 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 negrįžo
205928 Simonas Volpė 1936 Ukmergės tremtis 1941 Altajaus kr. 1958 negrįžo
205929 Joana Volungevičienė 1911 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
205930 Stefa Volungevičienė 1919 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-10 negrįžo
205931 Algimantas Volungevičius 1938 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-10 negrįžo
205932 Antanas Volungevičius 1940 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-10 negrįžo
205933 Jokūbas Volungevičius 1889 Varėnos suėmimas 1940 Baltarusija negrįžo
205934 Dalia Volungevičiūtė 1936 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-05-05 negrįžo
205935 Vida Volungevičiūtė 1937 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1955-10-24 negrįžo
205936 Česlovas Vopilovskis 1938 Telšių tremtis 1945 Komija negrįžo
205937 Vytas Voras Šiaulių tremtis 1941 Omsko sr. negrįžo
205938 Sergejus Vorobjovas 1866 Kauno tremtis 1941 negrįžo
205939 Antonas Vostokovas 1902 Vilniaus suėmimas 1945 Lietuva negrįžo
205940 Jonas Voveraitis 1914 Marijampolės suėmimas 1947 Krasnojarsko kr. 1958-04-24 negrįžo
205941 Genė Vozgirdaitė 1938 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-30 negrįžo
205942 Mejeris Michailas Vulfovičius 1922 Jonavos tremtis 1941 Altajaus kr. 1957 negrįžo
205943 Morduchas Motelis Vulfovičius 1909 Jonavos tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 negrįžo
205944 Leiba Levas Vulfovičius 1877 Jonavos suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. 1956-04-05 negrįžo
205945 Izidorius Vygantas 1927 Klaipėdos suėmimas 1949 Kazachija 1957-11-03 negrįžo
205946 Olga Vyšniauskaitė 1937 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-05 negrįžo
205947 Anastazija Vyšniauskaitė 1930 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-06-21 negrįžo
205948 Juozas Vyšniauskas 1888 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-01-21 negrįžo
205949 Juozas Vyšniauskas 1947 Lazdijų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-08 negrįžo
205950 Vincas Vyšniauskas 1906 Rokiškio suėmimas 1945 Lietuva negrįžo