LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206151 Sofija Žymantaitė 1918 Šilutės suėmimas 1947 Lietuva mirė kalėjime
206152 Zofija Žymantaitė 1937 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206153 Aleksas Žymantas 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206154 Antanas Zymantas 1888 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206155 Antanas Žymantas 1881 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206156 Augustas Žymantas 1904 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206157 Boleslovas Žymantas 1929 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206158 Česlovas Žymantas Šiaulių represuotas 1941
206159 Henrikas Žymantas Šiaulių represuotas 1941
206160 Ipolitas Zymantas 1930 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206161 Jonas Žymantas 1884 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206162 Jonas Žymantas 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206163 Juozas Žymantas 1903 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206164 Juozas Žymantas 1907 suėmimas 1948 Komija 1956-05-15 negrįžo
206165 Kazys Žymantas 1918 Kelmės suėmimas 1952 Archangelsko sr. 1955-06-09
206166 Klemensas Žymantas 1922 Šilalės suėmimas 1950 Komija 1955-03-11
206167 Liudas Žymantas 1940 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206168 Petras Žymantas 1932 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206169 Povilas Žymantas 1888 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206170 Pranas Žymantas 1928 Šilalės suėmimas 1950 Komija 1955-02-27
206171 Pranas Žymantas 1893 Radviliškio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206172 Stepas Žymantas 1914 Raseinių suėmimas 1945 Komija 1946-09-18
206173 Viktoras Žymantas 1913 Šiaulių represuotas 1941
206174 Vladas Zymantas 1932 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206175 Vladas Žymantas 1910 Kauno suėmimas 1945 Komija 1952-02-05
206176 Vytautas Žymantas 1924 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206177 Emilija Zymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206178 Ksavera Žymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206179 Olė Žymantienė Šiaulių represuotas 1941
206180 Ona Žymantienė 1901 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206181 Petronėlė Žymantienė 1898 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206182 Pranė Žymantienė 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206183 Stasė Žymantienė 1910 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206184 Zofija Žymantienė 1902 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206185 Kazimieras Zymonas 1896 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva
206186 Kazys Zymonas 1918 Šakių suėmimas 1945 Lietuva
206187 Vladė Žymontaitė 1926 Klaipėdos suėmimas 1950 Irkutsko sr. 1956-07-09 grįžo
206188 Henrikas Zynovičius 1922 suėmimas Ukraina
206189 Juzefas Zynovičius 1904 suėmimas Ukraina
206190 Tomašas Žypeckis 1900 suėmimas Saratovo sr.
206191 Ona Žyprienė 1896 Skuodo tremtis 1948 Tomsko sr. grįžo
206192 Adamas Žyromskis 1901 suėmimas Ukraina
206193 Janas Žytkovskis 1898 suėmimas Ukraina
206194 Edvardas Žytlinskis 1894 suėmimas Maskvos sr.
206195 Aviva Zyvaitė 1927 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
206196 Mauša Zyvas 1896 Raseinių tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
206197 Bronislavas Žyvica 1924 suėmimas Saratovo sr.
206198 Roza Zyvienė 1894 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
206199 Juzefas Žyvoronekas 1926 suėmimas Ukraina
206200 Henrikas Žyvuška 1921 suėmimas Saratovo sr.