LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Boleslovas Žymantas 1929 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206152 Česlovas Žymantas Šiaulių represuotas 1941
206153 Henrikas Žymantas Šiaulių represuotas 1941
206154 Ipolitas Zymantas 1930 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206155 Jonas Žymantas 1884 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206156 Jonas Žymantas 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206157 Juozas Žymantas 1903 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206158 Juozas Žymantas 1907 suėmimas 1948 Komija 1956-05-15 negrįžo
206159 Kazys Žymantas 1918 Kelmės suėmimas 1952 Archangelsko sr. 1955-06-09
206160 Klemensas Žymantas 1922 Šilalės suėmimas 1950 Komija 1955-03-11
206161 Liudas Žymantas 1940 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206162 Petras Žymantas 1932 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206163 Povilas Žymantas 1888 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206164 Pranas Žymantas 1928 Šilalės suėmimas 1950 Komija 1955-02-27
206165 Pranas Žymantas 1893 Radviliškio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206166 Stepas Žymantas 1914 Raseinių suėmimas 1945 Komija 1946-09-18
206167 Viktoras Žymantas 1913 Šiaulių represuotas 1941
206168 Vladas Zymantas 1932 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206169 Vladas Žymantas 1910 Kauno suėmimas 1945 Komija 1952-02-05
206170 Vytautas Žymantas 1924 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206171 Emilija Zymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206172 Ksavera Žymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206173 Olė Žymantienė Šiaulių represuotas 1941
206174 Ona Žymantienė 1901 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206175 Petronėlė Žymantienė 1898 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206176 Pranė Žymantienė 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206177 Stasė Žymantienė 1910 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206178 Zofija Žymantienė 1902 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206179 Kazimieras Zymonas 1896 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva
206180 Kazys Zymonas 1918 Šakių suėmimas 1945 Lietuva
206181 Vladė Žymontaitė 1926 Klaipėdos suėmimas 1950 Irkutsko sr. 1956-07-09 grįžo
206182 Henrikas Zynovičius 1922 suėmimas Ukraina
206183 Juzefas Zynovičius 1904 suėmimas Ukraina
206184 Tomašas Žypeckis 1900 suėmimas Saratovo sr.
206185 Ona Žyprienė 1896 Skuodo tremtis 1948 Tomsko sr. grįžo
206186 Adamas Žyromskis 1901 suėmimas Ukraina
206187 Janas Žytkovskis 1898 suėmimas Ukraina
206188 Edvardas Žytlinskis 1894 suėmimas Maskvos sr.
206189 Aviva Zyvaitė 1927 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
206190 Mauša Zyvas 1896 Raseinių tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
206191 Bronislavas Žyvica 1924 suėmimas Saratovo sr.
206192 Roza Zyvienė 1894 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
206193 Juzefas Žyvoronekas 1926 suėmimas Ukraina
206194 Henrikas Žyvuška 1921 suėmimas Saratovo sr.