LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206201 Bronislova Žitkienė Panevėžio tremtis 1941 Kemerovo sr. grįžo
206202 Marija Žitkuvienė Prienų tremtis 1946 Sverdlovsko sr. mirė tremtyje
206203 Juozas Žiūkas Prienų suėmimas 1945 Lietuva
206204 Marijona Žiūkienė Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206205 Feliksas Žiulpa Mažeikių suėmimas 1945 mirė lageryje
206206 Žiūra Anykščių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206207 Leonas Žiūra Anykščių suėmimas 1946 Lietuva
206208 Živalas Marijampolės suėmimas 1940 Lietuva
206209 Abramas Zivas Joniškio tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206210 Žižienė Anykščių nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206211 Žižytė Anykščių nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206212 Juozas Žmuidzinavičius suėmimas 1941 Komija
206213 Albinas Zolbas Rokiškio tremtis 1945 Komija mirė tremtyje
206214 Alfonsas Zolubas nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206215 Elena Zomeraitė Švenčionių represuotas 1941
206216 Francas Žorda suėmimas 1941 Kalugos sr.
206217 Julius Žostautas Kauno suėmimas 1941 Lietuva mirė kalėjime
206218 Zovienė Pasvalio tremtis 1941
206219 Juozas Zūbė Kretingos suėmimas 1944 Kemerovo sr.
206220 Jurijus Zubovas suėmimas 1941 Komija
206221 Jonas Zubrickas suėmimas 1941 Komija
206222 Silvestras Zujus Kaišiadorių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206223 Stasys Žukas Prienų nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206224 Stefanija Žukauskaitė tremtis 1949
206225 Bronius Žukauskas nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206226 Justinas Žukauskas Šakių nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206227 Motiejus Žukauskas suėmimas 1941 Komija grįžo
206228 Tomas Žukauskas Jurbarko nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206229 Alfonsas Žukauskas suėmimas 1941 Lietuva
206230 Aloyzas Žukauskis tremtis 1945 Komija
206231 Antanas Žukauskis Kelmės tremtis 1945 Komija
206232 Juzė Žukienė Radviliškio nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206233 Vasilijus Žukovas suėmimas 1941 Komija
206234 Kazimieras Žungaila Raseinių suėmimas 1944 Lietuva mirė tremtyje
206235 Juozas Zunka Rokiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
206236 Viktoras Žuolys Skuodo suėmimas 1945 Karelija
206237 Zuoza Švenčionių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206238 Zigmas Zupkus Radviliškio suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
206239 Vincenta Žurauskienė Pasvalio tremtis 1945 Permės sr. 1957-11-27 grįžo
206240 Žutautienė suėmimas Lietuva
206241 Juozas Žvinakis Vilkaviškio represuotas 1941
206242 Albinas Žvirblis Marijampolės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
206243 Andrius Žvirgždėnas Kauno suėmimas 1940 Baltarusija grįžo
206244 Jonas Žygutis Kaišiadorių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206245 Jonas Žygutis Kaišiadorių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206246 Žylinska Alytaus tremtis 1941 grįžo
206247 Nikodemas Žylius suėmimas 1941 Komija
206248 Česlovas Žymantas Šiaulių represuotas 1941
206249 Henrikas Žymantas Šiaulių represuotas 1941
206250 Olė Žymantienė Šiaulių represuotas 1941