LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206201 Liucija Žukaitytė 1926 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
206202 Kazimieras Žukas 1915 Švenčionių suėmimas 1946 Krasnojarsko kr. 1946-11-26 negrįžo
206203 Mikalina Žukauskaitė 1908 Jurbarko tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-02-23 negrįžo
206204 Stasė Žukauskaitė 1925 Anykščių tremtis 1945 Permės sr. 1957-12-24 negrįžo
206205 Eleonora Žukauskaitė 1934 Biržų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-08-31 negrįžo
206206 Janina Žukauskaitė 1942 Jurbarko tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-09 negrįžo
206207 Aleksandra Žukauskaitė 1924 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-28 negrįžo
206208 Adolfas Žukauskas 1941 Anykščių tremtis 1945 Permės sr. 1957-12-24 negrįžo
206209 Antanas Žukauskas 1919 Raseinių suėmimas 1945 Archangelsko sr. negrįžo
206210 Antanas Žukauskas 1892 Marijampolės tremtis 1947 Tiumenės sr. negrįžo
206211 Feliksas Severinas Žukauskas 1934 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-24 negrįžo
206212 Juozas Žukauskas 1932 Kauno tremtis 1941 Tomsko sr. 1958 negrįžo
206213 Kostas Žukauskas 1929 Šiaulių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-02-21 negrįžo
206214 Leonardas Žukauskas 1926 Anykščių tremtis 1945 Permės sr. 1957-12-24 negrįžo
206215 Petras Žukauskas 1933 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-04 negrįžo
206216 Povilas Žukauskas 1942 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-04-04 negrįžo
206217 Vladas Žukauskas 1935 Anykščių suėmimas 1951 Ukraina negrįžo
206218 Zigmantas Žukauskas 1925 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1960-02-22 negrįžo
206219 Izidorius Žukauskas 1934 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-17 negrįžo
206220 Antanina Žukauskienė 1921 Jurbarko tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-09 negrįžo
206221 Gerta Žukienė 1893 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-03-18 negrįžo
206222 Juzefas Žukovskis 1923 suėmimas 1944 Maskvos sr. negrįžo
206223 Vytautas Žulpa 1924 Šiaulių suėmimas 1950 Kazachija negrįžo
206224 Romualdas Zulzivas 1936 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-29 negrįžo
206225 Apolonija Zuozaitė 1934 Kupiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-11 negrįžo
206226 Genė Žurauskaitė 1931 Pasvalio tremtis 1945 Permės sr. negrįžo
206227 Pranas Žurauskas 1941 Pasvalio tremtis 1945 Permės sr. negrįžo
206228 Balbina Žurauskienė 1871 Biržų tremtis 1941 Tomsko sr. 1960 negrįžo
206229 Liucija Žutautaitė 1936 Klaipėdos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-12-31 negrįžo
206230 Vanda Jadvyga Žutautaitė 1937 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206231 Genė Žutautaitė 1930 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206232 Jonas Žutautas 1889 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206233 Povilas Žutautas 1925 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
206234 Vincas Žutautas 1923 Plungės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-20 negrįžo
206235 Voldemaras Žutautas 1929 Kauno suėmimas 1945 Primorės kr. 1957-11-11 negrįžo
206236 Stanislava Žutautienė 1891 Raseinių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
206237 Antanas Žviedris 1940 Pasvalio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-06-25 negrįžo
206238 Jonas Žviedris 1905 Pasvalio suėmimas 1945 Komija 1958-06-25 negrįžo
206239 Antanas Žvirblis 1942 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 negrįžo
206240 Bronius Žvirblis 1924 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 negrįžo
206241 Aušra Benedikta Žvirblytė 1944 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 negrįžo
206242 Antanas Žvirzdinas 1917 Mažeikių suėmimas 1945 Kemerovo sr. negrįžo
206243 Elena Žydelienė 1906 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
206244 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
206245 Vytautas Žydelis 1941 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-26 negrįžo
206246 Aldona Žydelytė 1927 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-25 negrįžo
206247 Gerutis Žygas 1937 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-04-28 negrįžo
206248 Romualdas Žygas 1931 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
206249 Loginas Zykovas 1913 Utenos suėmimas 1948 Kazachija negrįžo
206250 Juozas Žymantas 1907 suėmimas 1948 Komija 1956-05-15 negrįžo