LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
301 Feliksas Dirsė 1913 Alytaus suėmimas 1945 Vologdos sr. mirė tremiant
302 Vincas Dilys 1915 Vilniaus suėmimas 1951 Vologdos sr. 1956-02-09
303 Pranas Davidavičius 1919 Vilniaus suėmimas 1940 Vologdos sr.
304 Alfredas Daugulis 1924 Kauno suėmimas 1950 Vologdos sr.
305 Ivanas Daškevičius 1915 Vilniaus suėmimas 1951 Vologdos sr. 1954-12-01
306 Eugenijus Danilevičius 1922 Molėtų tremtis 1941 Vologdos sr. grįžo
307 Stasys Damarackas 1930 Jonavos suėmimas 1947 Vologdos sr. 1956-08-20 grįžo
308 Gediminas Dabryšius 1925 Vilkaviškio suėmimas 1949 Vologdos sr. 1954-11-06
309 Jurgis Dabryla 1898 Kauno suėmimas 1951 Vologdos sr. 1956-08-24 grįžo
310 Jonas Ciepliakovas 1901 Vilniaus suėmimas 1940 Vologdos sr.
311 Petras Čibiras 1893 Ignalinos suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
312 Isakas Charmacas 1917 Švenčionių suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
313 Alfonsas Čeponis 1908 Tauragės suėmimas 1945 Vologdos sr. 1954-03-20
314 Jonas Čenkus 1908 Varėnos suėmimas 1949 Vologdos sr. 1955-01-29
315 Povilas Čekanauskas 1904 Panevėžio suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė lageryje
316 Ivanas Bžostovskis 1919 Klaipėdos suėmimas 1950 Vologdos sr.
317 Povilas Butkus 1902 Kupiškio suėmimas 1944 Vologdos sr. 1959-09-27
318 Mykolas Burokas 1920 Ignalinos suėmimas 1941 Vologdos sr.
319 Jonas Burokas 1928 Prienų suėmimas 1951 Vologdos sr. grįžo
320 Petras Bundza 1927 Kauno suėmimas 1951 Vologdos sr. 1956-07-21 grįžo
321 Povilas Bubliauskas 1929 Klaipėdos suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-03-12 grįžo
322 Juozas Brinklys 1904 Rokiškio suėmimas 1950 Vologdos sr. 1956-05-17
323 Emilija Bražinskaitė 1931 Lazdijų suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-04-11 grįžo
324 Zinaida Bliumental 1905 Vilniaus suėmimas 1945 Vologdos sr. 1953-05-15
325 Domininkas Blažys 1921 Marijampolės suėmimas 1951 Vologdos sr. 1956-08-10
326 Dina Blazberg 1916 Kauno suėmimas 1945 Vologdos sr. 1953-07-25
327 Janas Biedžynskis 1910 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr.
328 Birutė Bersėnaitė 1931 Kauno suėmimas 1951 Vologdos sr. 1956-05-05 grįžo
329 Mykolas Begonis 1905 Kaišiadorių suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-06-02
330 Mečislovas Baveris 1922 Kauno suėmimas 1941 Vologdos sr.
331 Jonas Bartuška 1904 Kauno suėmimas 1950 Vologdos sr. 1956-08-06 grįžo
332 Vincas Bartelis 1926 suėmimas 1951 Vologdos sr. 1956-05-26 grįžo
333 Vytautas Bareikis 1930 Molėtų suėmimas 1951 Vologdos sr. 1954-09-28
334 Severinas Baradas 1913 Kauno suėmimas 1951 Vologdos sr. 1956-04-26 grįžo
335 Vytautas Banys 1920 Kauno suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-10-08 grįžo
336 Kazys Banišauskas 1900 Trakų suėmimas 1950 Vologdos sr. 1954-12-03
337 Adolfas Balžekas 1907 Jonavos suėmimas 1945 Vologdos sr. 1951-09-22
338 Pranas Balvočius 1900 Anykščių suėmimas 1950 Vologdos sr. 1956-07-26
339 Stasys Balčiūnas 1920 Joniškio suėmimas 1941 Vologdos sr.
340 Antanas Bačkauskas 1901 Šakių suėmimas 1945 Vologdos sr. 1958-03-20
341 Danutė Bačiulytė 1931 Radviliškio suėmimas 1950 Vologdos sr. 1954-09-15 grįžo
342 Kazys Bačėnas 1913 Kauno suėmimas 1951 Vologdos sr. 1954-11-24
343 Motiejus Babelis 1902 Utenos suėmimas 1951 Vologdos sr. 1954-10-21
344 Antanas Justinas Augustinavičius 1931 Kauno suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-03-10
345 Valentina Apyvalaitė 1931 Ignalinos suėmimas 1948 Vologdos sr. 1954-07-05 grįžo
346 Zenonas Antanavičius 1931 Kauno suėmimas 1949 Vologdos sr. 1954-05-01 grįžo
347 Gediminas Antanavičius 1929 Kauno suėmimas 1950 Vologdos sr. 1956-08-30 grįžo
348 Kostas Andrijauskas 1906 Kretingos suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-10-18
349 Vaclovas Ambrulevičius 1930 Alytaus suėmimas 1949 Vologdos sr. 1956-05-15 grįžo
350 Vytautas Alseika 1930 Skuodo suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-04-30 grįžo