LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
401 Petras Vaičiūnas 1902 suėmimas Lietuva žuvo kaip partizanas
402 Zigmantas Vaišvilas 1917 Šilalės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
403 Alfonsas Vaitiekūnas 1913 Šiaulių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
404 Romualdas Vaitiekūnas 1928 Joniškio suėmimas 1949 Lietuva žuvo kaip partizanas
405 Pranas Vaitkevičius 1923 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
406 Jonas Vaitkus 1917 Raseinių suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
407 Liudas Vaitkus 1922 suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
408 Kazys Vaitoška Rokiškio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
409 Adolfas Valančius 1920 Joniškio suėmimas Leningrado sr. žuvo kaip partizanas
410 Albinas Valeika 1920 Anykščių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
411 Antanas Valenta 1921 Lazdijų suėmimas 1940 Lietuva žuvo kaip partizanas
412 Petras Valickas 1927 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. žuvo kaip partizanas
413 Juozas Valiūnas 1918 Molėtų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
414 Ignas Vanagas 1919 Kelmės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
415 Pranas Variakojis 1914 Biržų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
416 Henrikas Varneckas 1921 Panevėžio suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
417 Ignas Varnelis 1927 Plungės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
418 Vincas Večkys 1925 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
419 Jonas Venckūnas 1921 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
420 Venckus suėmimas Lietuva žuvo kaip partizanas
421 Aleksandras Venclovas 1900 Raseinių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
422 Vacys Veselka 1917 Ukmergės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
423 Pranas Vilčiauskas 1907 Anykščių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
424 Jurgis Vileita 1891 Švenčionių tremtis 1945 Permės sr. žuvo kaip partizanas
425 Vincas Viščinis 1923 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
426 Vincas Zablackas 1903 Kaišiadorių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
427 Kazys Žakelis 1901 Kretingos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
428 Juozas Zaleckas 1907 Kėdainių suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
429 Vytautas Zaleckis 1920 Kretingos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
430 Vladas Žaliagiris 1910 Vilkaviškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
431 Stasys Zdanavičius 1925 Raseinių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
432 Bronius Žebrys Švenčionių sušaudytas 1941 Lietuva žuvo kaip partizanas
433 Petras Žeimys 1928 Kretingos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
434 Antanas Žemaitis 1899 Raseinių suėmimas 1941 Baltarusija žuvo kaip partizanas
435 Jonas Žeruolis 1922 Ukmergės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
436 Adolfas Židonis 1927 Molėtų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
437 Antanas Židonis 1923 Molėtų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
438 Juozas Žilaitis 1924 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
439 Stasys Živatkauskas 1926 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
440 Juozas Zolba 1922 Rokiškio suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
441 Juozas Zubrickas 1924 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
442 Kazys Zubrickas 1924 Kėdainių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
443 Stasys Žukas 1908 Prienų suėmimas Lietuva žuvo kaip partizanas
444 Zigmas Žydelis 1929 Kėdainių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
445 Stasys Polikevičius 1915 Anykščių nužudytas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
446 Kazys Berželionis 1929 Varėnos nužudytas 1949 Lietuva žuvo kaip partizanas
447 Pranas Berželionis 1918 Varėnos nužudytas 1949 Lietuva žuvo kaip partizanas
448 Astrauskas sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
449 Aleksas Bartkus 1893 Švenčionių sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas
450 Petras Gavulis sušaudytas 1941 Lietuva sušaudytas