LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
351 Vincas Simanauskas 1914 Marijampolės suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
352 Juozas Šimelis 1910 Šilutės suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
353 Adolfas Šimkus 1928 Raseinių suėmimas 1951 Lietuva žuvo kaip partizanas
354 Antanas Šimkus 1914 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
355 Juozas Šimoniūtis 1927 Lazdijų suėmimas 1945 Lenkija žuvo kaip partizanas
356 Valentas Sinkevičius 1917 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
357 Bronius Šinkūnas 1916 Ukmergės suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
358 Karolis Sipavičius 1913 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
359 Petras Šiukšta 1915 Pakruojo suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
360 Vladas Siutilas 1926 Šilalės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
361 Albinas Smalstys 1913 Rokiškio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
362 Vladas Šniaukšta 1915 tremtis 1946 žuvo kaip partizanas
363 Alfonsas Šnioka 1925 Rokiškio suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
364 Feliksas Šniras 1915 Ukmergės suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
365 Stasys Stakutis 1925 Varėnos tremtis 1941 Altajaus kr. žuvo kaip partizanas
366 Jonas Stankevičius 1919 Šakių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
367 Stasė Stankevičiūtė 1925 Šakių suėmimas 1951 Lietuva žuvo kaip partizanas
368 Vytautas Stepaitis 1921 Jurbarko suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
369 Kazimieras Stirbys 1918 Tauragės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
370 Antanas Stonkus 1916 Kretingos suėmimas 1944 Karelija žuvo kaip partizanas
371 Jonas Stonkus 1922 Skuodo suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
372 Stanislovas Stonkus 1925 Plungės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
373 Vaclovas Stonkus 1922 Plungės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
374 Antanas Stravinskas 1926 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
375 Juozas Stravinskas 1915 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
376 Boleslovas Stulpinas 1908 Prienų suėmimas 1945 Kalinino sr. žuvo kaip partizanas
377 Albinas Stumbras 1923 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
378 Mykolas Šukys 1921 Anykščių suėmimas 1940 Lietuva žuvo kaip partizanas
379 Gediminas Surdokas 1917 Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
380 Jonas Švedkauskas 1913 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
381 Antanas Šverys 1923 Kretingos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
382 Pranas Svetulevičius 1920 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
383 Petras Tamašauskas 1919 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
384 Stasys Tamošiūnas 1908 Ukmergės suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
385 Jurgis Tarela 1903 Molėtų suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
386 Jokimas Algirdas Toliušis 1928 Tauragės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
387 Stasys Traidaras 1923 Prienų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
388 Alfonsas Trakimavičius 1933 Lazdijų tremtis 1945 Permės sr. žuvo kaip partizanas
389 Janas Tučinskis 1916 Širvintų suėmimas Ukraina žuvo kaip partizanas
390 Vitas Leonas Tuinyla 1927 Alytaus tremtis 1945 Permės sr. žuvo kaip partizanas
391 Jokūbas Tunkūnas 1920 Biržų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
392 Leonas Turčinskas 1923 Radviliškio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
393 Antanas Ūkelis 1924 Marijampolės suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
394 Adolfas Urbonas 1916 Klaipėdos suėmimas Lietuva žuvo kaip partizanas
395 Antanas Urbonas 1927 Rokiškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
396 Bronius Urbonas Panevėžio suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
397 Antanas Užkuraitis 1902 Panevėžio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
398 Aloyzas Užubalis 1917 Biržų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
399 Pranas Vabalas 1924 Lazdijų tremtis 1941 Altajaus kr. žuvo kaip partizanas
400 Apolonija Vaičiulienė 1914 Radviliškio suėmimas 1945 Archangelsko sr. žuvo kaip partizanas