LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
151 Jonas Kačinskas 1905 Kėdainių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
152 Bronius Kadžys 1918 Ukmergės suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
153 Antanas Kalinauskas 1923 Marijampolės suėmimas 1945 Archangelsko sr. žuvo kaip partizanas
154 Kazys Kamarauskas 1911 Kauno suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
155 Juozas Kaminskas Alytaus suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
156 Povilas Kaminskas 1928 Anykščių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
157 Pranas Kandrotas 1911 Prienų suėmimas 1946 Komija žuvo kaip partizanas
158 Juozas Karalevičius 1918 Alytaus suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
159 Jonas Karašauskas 1921 suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
160 Vladas Karpuška 1912 Alytaus suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
161 Jonas Karsokas 1926 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
162 Pranas Kasparavičius 1921 Šakių suėmimas Ukraina žuvo kaip partizanas
163 Antanas Kasperavičius 1918 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
164 Juozas Kasperavičius 1914 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
165 Kazimieras Katelė 1928 Rokiškio suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
166 Vincas Katelė 1922 Kupiškio suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
167 Vladas Katinas Ukmergės suėmimas 1948 Lietuva žuvo kaip partizanas
168 Bronislavas Jonas Kaunietis 1923 Rokiškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
169 Albertas Kavaliauskas 1916 Biržų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
170 Antanas Kavaliauskas 1924 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
171 Bronius Kavaliauskas 1926 Marijampolės suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
172 Simonas Kaveckas 1906 Prienų suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
173 Aleksas Kazla 1912 Marijampolės suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
174 Andrius Kazlauskas 1922 Rokiškio suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
175 Jonas Kazlauskas 1926 Rokiškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
176 Jonas Kazokas 1925 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
177 Antanas Kerpė 1919 Klaipėdos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
178 Povilas Ketvirtis 1932 Ukmergės tremtis 1949 Irkutsko sr. žuvo kaip partizanas
179 Pranas Ketvirtis 1930 Jonavos suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
180 Pranas Kibirkštis 1925 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
181 Vincas Kibirkštis 1919 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
182 Petras Kirstukas 1911 Rokiškio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
183 Vincas Kiselius 1920 Kėdainių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
184 Boleslovas Kisielius 1916 Lazdijų suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
185 Albertas Kiškis 1915 Ignalinos suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
186 Mykolas Kleiba 1927 Plungės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
187 Viktoras Klusevičius 1922 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
188 Stanislovas Klydžia 1896 Prienų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
189 Stasė Kočiūnaitė 1923 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. žuvo kaip partizanas
190 Jonas Albertas Kopas 1922 Šilalės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
191 Juozas Kranauskas 1908 Panevėžio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
192 Zenonas Kregždė 1930 Jurbarko suėmimas 1953 Lietuva žuvo kaip partizanas
193 Boleslovas Krikščiūnas 1926 Panevėžio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
194 Jurgis Krikščiūnas 1919 Kauno suėmimas 1944 Lenkija žuvo kaip partizanas
195 Stanislovas Krikščiūnas 1926 Panevėžio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
196 Petras Kriskus 1906 Raseinių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
197 Stasys Krištapaitis 1922 Mažeikių suėmimas 1945 Karelija žuvo kaip partizanas
198 Aleksandras Krivošejevas 1904 Jonavos suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
199 Vincas Krukauskas 1918 Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
200 Vaclovas Krupavičius 1921 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas