LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
351 Karolina Rudgalvienė 1909 Klaipėdos suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-27
352 Juozas Rudaitis 1907 Šakių suėmimas 1953 Irkutsko sr.
353 Teresė Rubšytė 1931 Šilalės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-07-12 grįžo
354 Stasys Riška 1927 Anykščių suėmimas 1953 Komija 1955-02-22
355 Adelė Rinkevičiūtė 1925 Panevėžio suėmimas 1953 Kazachija 1956-06-18
356 Simonas Rindeika 1891 Kauno suėmimas 1953 Lietuva 1953-10-10
357 Petras Rimša 1920 Kelmės suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-08-20
358 Napalys Rimša 1908 Anykščių suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1960-01-20 grįžo
359 Izidorius Rimelis 1929 Rokiškio suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-04-30 grįžo
360 Marytė Ridikaitė 1915 Kupiškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-18
361 Emilija Rešuto 1903 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-07
362 Kazys Repšys 1916 Rokiškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-05-27 grįžo
363 Veronika Repečkienė 1910 Anykščių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-06-09
364 Alfonsas Repečka 1925 Jonavos suėmimas 1953 Kazachija 1968-01-02 grįžo
365 Juozapas Remeika 1924 Alytaus suėmimas 1953 Krasnojarsko kr. 1955-06-01 grįžo
366 Valentinas Rekašius 1912 suėmimas 1953 Archangelsko sr. grįžo
367 Alfonsas Razminas 1912 Kelmės suėmimas 1953 Permės sr. 1956-06-08 grįžo
368 Stasys Rauka 1931 Šilutės suėmimas 1953 Sverdlovsko sr. 1958-02-13 grįžo
369 Janina Raugevičiūtė 1935 Kauno suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-10-16 grįžo
370 Bronė Ratkevičiūtė 1930 Pasvalio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-06
371 Anelė Ratkevičiūtė 1927 Pasvalio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-06
372 Petras Ratkevičius 1901 Pasvalio suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-09-04
373 Kotryna Rašimienė 1882 Kretingos tremtis 1953 Irkutsko sr. 1957-01-04 grįžo
374 Aleksandras Rapalis 1922 Telšių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1961-01-11
375 Genovaitė Ranšytė 1926 Raseinių suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-16
376 Liucija Irena Ranonytė 1935 Pasvalio suėmimas 1953 Kirovo sr. 1958-10-06 grįžo
377 Pranas Ramonas 1909 Akmenės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-08-01 grįžo
378 Povilas Ramonas 1932 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr.
379 Vytautas Ramanauskas 1930 Anykščių suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-28
380 Leonardas Ramanauskas 1925 Kelmės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1958-03-15 grįžo
381 Kazys Ramanauskas 1917 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-20
382 Antanas Ramanauskas 1930 Ignalinos suėmimas 1953 Kuibyševo sr. grįžo
383 Petronėlė Ramanauskaitė 1926 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-20
384 Jonas Ralys 1906 Kelmės suėmimas 1953 Komija 1956-05-24
385 Benjaminas Rakašis 1929 Pasvalio suėmimas 1953 Komija 1978-05-06 grįžo
386 Edvardas Raišuotas 1927 Kretingos suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-08-20 grįžo
387 Vladas Raila 1931 Ukmergės suėmimas 1953 Sverdlovsko sr. 1956-07-26 grįžo
388 Icikas Raichas 1910 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-14
389 Kazys Raguckas 1909 Marijampolės suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1955-06-21
390 Bronius Račiukaitis 1921 Šakių suėmimas 1953 Lietuva
391 Regina Putriūtė 1931 Vilniaus suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1954-12-13 grįžo
392 Juozas Purtikas 1924 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29 grįžo
393 Jonas Purtikas 1932 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-12 grįžo
394 Irena Pupelienė 1922 Rokiškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-10-26
395 Balys Pupeikis 1914 Rokiškio suėmimas 1953 Magadano sr. 1968-01-27 grįžo
396 Lionginas Puodžius 1905 Kėdainių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1957-03-16
397 Povilas Pulokas 1910 Anykščių suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-07-26 grįžo
398 Vladislavas Pukinskis 1907 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva
399 Bronislava Pudžemytė 1916 Šilutės tremtis 1953 Tomsko sr. 1956-07-27 grįžo
400 Bronius Pranas Ptašinskas 1908 Kauno suėmimas 1953 Kazachija 1956-06-20