LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Pimija (Pimskij Logas, antrasis (2) barakas)

Rajonas: Manos

Kraštas/respublika: Krasnojarsko kr.

Valstybė: RSFSR