LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Pimija (Pimskij Logas, antrasis (2) barakas), Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Gailiušienė Barbora Henriko (1881-1959)
Gailiušis Antanas Jokūbo (1872-1952)
Skardžius Juozas Klemenso (1877-1959)
Juoza Vytautas (1931-1955)
Kuliešaitė Rūta