LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Borodino anglies karjeras (žr. Irša)

Rajonas: Rybinskio

Kraštas/respublika: Krasnojarsko kr.

Valstybė: RSFSR