LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Borodino anglies karjeras (žr. Irša), Rybinskio, Krasnojarsko kr., RSFSR