LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Baraškovas (d. Nikolajevka )

Rajonas: Ujaro

Kraštas/respublika: Krasnojarsko kr.

Valstybė: RSFSR