LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Baraškovas (d. Nikolajevka ), Ujaro, Krasnojarsko kr., RSFSR