LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bugrai

Rajonas: Parabelės

Kraštas/respublika: Tomsko sr.

Valstybė: RSFSR