LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Rodinas

Rajonas: Rodino

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

             Rodinas (rus. Родино) – kaimas, Rodino rajono centras, apie 280 km į pietvakarius nuo Altajaus krašto sostinės Barnaulo. Rodinas įkurtas XIX a. pabaigoje.

            1941 m. liepą į Rodiną buvo atvežta apie 20 lietuvių tremtinių iš Trakų, Varėnos, Šalčininkų rajonų. Tuo metu kaime gyveno apie 6 tūkst. gyventojų. Karo metais Rodine apgyvendinta daug iš Leningrado (d. Sankt Peterburgo) evakuotų žmonių. Čia veikė 7-metė mokykla, ligoninė, buvo keletas parduotuvių, kalėjimas. Dauguma pastatų moliniai, būdingi negausiai miškingoms Kulundos stepėms.

            Dauguma tremtinių Rodine neturėjo nuolatinės gyvenamos vietos. Vasaromis beveik visus žmones išveždavo dirbti į aplinkinius kolūkius, kur jie apsistodavo laikinuose būstuose. Sugrįžę į Rodiną tremtiniai kaskart turėdavo patys ieškoti, kur apsistoti. Daugelis nuomodavo patalpas pas vietos gyventojus.        Pirmaisiais metais Rodine tremtiniai dirbo įvairius atsitiktinius darbus. Kiek vėliau kaime buvo įrengtos dirbtuvės, kuriose buvo siuvama apranga ir avalynė kariuomenei. Čia dirbo dauguma Rodine atsidūrusių lietuvių. Pasibaigus karui dirbtuvės sunyko.

            1947 m. dalis į Rodiną ištremtų lietuvių (LGGRTC duomenimis 7 asmenys) ryžosi bėgti iš tremties. Keturi tremtiniai vėliau buvo suimti, kalinti ir grąžinti į tremtį arba ištremti vėlesnių trėmimų metu. 1956–1958  m. Rodine vis dar gyvenusiems tremtiniams buvo leista sugrįžti į Lietuvą.

Šiuo metu  Rodino kaimas gyvenamas.

Kapinės.Rodino kaime žinomi mirę 2 lietuviai. Tremtinių liudijimu netoliese Rodino buvusiose bendrose kapinėse tremties metais buvo nemažai lietuviškų kryžių.