LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Manzurka , Kačiugo, Irkutsko sr., RSFSR