LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Manzurka , Kačiugo, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Juozas Akelaitis (1880-1949)
Adelė Pledaitė