LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Osa , Osos, Ust Ordynskio Buriat Mongolijos nac. ap., Irkutsko sr., RSFSR