LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Osa , Osos, Ust Ordynskio Buriat Mongolijos nac. ap., Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Rozalija Kupčiūnienė (1879-1953)
Zina Miknienė (1912-1963)
Aleksandras Baranauskas
Onutė Budrytė (1931-1951)
Justina Petrauskaitė (1941-1960)