LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kultukas, Usolskio, Irkutsko sr., RSFSR