LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kultukas, Usolskio, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Juozas Melenkevičius Jurgio (1905-1957)