LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šimtas Devintasis (109) kvartalas , Tomsko, Tomsko sr., RSFSR