LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Orešnojė, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR