LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Orešnojė, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Petras Kaulėnas
Kazio (1878-1955)
Pranas Stakauskas (1900-1957)
Povilas Budreika
Povilo (1889-1953)
Kęstutis Stalnionis (1962-1963)
Alfonsas Medžiūs
Jono (1924-1970)
Ona Medžienė
Aksavero (1902-1973)