LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ust Kurjos tarybinis ūkis, Chabarų, Altajaus kr., RSFSR