LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ust Kurjos tarybinis ūkis, Chabarų, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Marija Karpičienė 1903-1951
Juozas Kasperavičius 1928-1944