LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Devyniasdešimt pirmasis (91) kvartalas, Kalmankos, Altajaus kr., RSFSR