LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kamenis prie Obės, Kamenio, Altajaus kr., RSFSR