LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kamenis prie Obės, Kamenio, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Sofija Aleknavičienė 1861-1943
Vladas Aleknavičius 1862-1942
Juozas Benotas 1867-1943
Vladas Benotas 1905-1942
Povilas Brazaitis 1879-1947
Povilas Dugnas g.1889
Katerina Englerienė g.1887
Antanas Gailiūnas 1916- po 1955
Karolis Gailiūnas 1858-1942
Estera Jakobzonaitė g.1928
Abramas Jakobzonas g.1925
Fania Jakobzonienė g.1895
Izraelis Jozefovičius (Juozefovičius) 1887-1942
Marijona Kalvelienė 1861-1941
Algimantas Jonas Kalvelis g.1935
Rimantas Kalvelis g.1940
Adelė Klemerauskienė 1913-1942
Agota Milaknienė 1870-1943
Ona Milaknienė 1866-1941
Pranas Milaknis 1876-1956
Jonas Opulskis 1901-1946
Jonas Paliukaitis 1890-1941
Zita Paliukaitytė 1940-1941
Aldona Joana Raštikytė 1940-1941
Antanas Rinkevičius 1942-1942
Teresė Rinkevičiūtė 1941-1942
Adelė Seibutienė g.1887
Martynas Seibutis 1921-1942
Veronika Šukevičienė 1871-1942
Jurgis Tumonis 1870-1942
Regina Žiukelytė 1940-1941