LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Aukštutinė Ara Kuorka , Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR