LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Aukštutinė Ara Kuorka , Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR

Aukštutinės Ara Kuorkos kapinėse palaidoti Aukštutinės Ara Kuorkos, Moigos miško darbininkų gyvenvietėse, Chutoro ir Tarbagatajaus kaimuose mirę lietuviai tremtiniai

Petras Adeikis (1924-1949) - 1990 m. palaikai pervežti į Lietuvą
Adomas Aleksandravičius (1876-1949)
Jonas Alimas (1876-1948)
Kazys Andriuška (1874(1886) - 1949)
Kazys Baitis (1929-1948)
Kazimieras Baltriukas (1888-1948) - palaikai tikriausiai pervežti į Lietuvą
Marija Barkaitė (1883-1948)
Elena Budlinaitė Kupšytė (1939-1949)
Aniceta Butrimaitė (1945-?)
Edvardas Butrimas (1948-1949)
Anicetas Butrimas (1950-1950)
Danutė Deniušytė (1947-1948)
Ignas Derkintis (1884-1949)
Zenonas Derkintis (1946-1948)
Aleksandras Domarkas (1892-1948)
Jonas Domarkas (1948-1948)
Ona Duoblienė (1885-1948) - palaikai pervežti į Lietuvą
Juozas Gadeikis (1865-1949)
Justina Gadeikytė 1925-1949)
Konstantinas Gaubys (1889-1948)
Apolonija Gauronskienė (1866-1949)
Antanas Glazauskas (1863-1951)
Domicelė Grauslytė (1947-1950)
Boleslovas Grosas (1874-1948) - 1990 m. palaikai pervežti į Lietuvą
Barbora Gužauskienė (1876-1948)
Antanas Jakumas (1948-1948)
Jonas Jakumas (1948-1948)
Danutė Jankauskaitė (1947-1948)
Pranas Jankauskas (1882-1948) - palaikai tikriausiai pervežti į Lietuvą
Konstantinas Jokužis (1948-1948)
Kostas Jonavičius (1889-1948)
Vaclovas Katilius (1948-1948)
Antanas Kelpšas (1887-1952) - 1990 m. palaikai pervežti į Lietuvą
Antanas Kontrimas (1874-1949)
Emilija Kundrotienė (1893(1899) - 1951) - palaikai pervežti į Lietuvą
Juozapas Kupetis (1875-1948)
Povilas Kuprys (1873-1948)
Barbora Laučienė (1879-1948) - palaikai pervežti į Lietuvą
Ignas Laučys (1869-1949) - palaikai pervežti į Lietuvą
Ignas Mažonas (1886-1949)
Apolinaras Mikalauskas (1873-1948)
Juzefa Mockaitienė (1882-1948) - palaikai pervežti į Lietuvą
Stasė Narmontaitė (1946-1948)
Vladas Navardauskas (1872-1951)
Leonas Petreikis (1929-1951)
Ona Veronika Pocienė (1901(1897) - 1949)
Kazimieras Ramanauskas (1948-1948)
Vitalius Riekašius (1895-1950) - palaikai pervežti į Lietuvą
Petras Rumšas (1873-1948)
Ona Rusteikienė (1923(1903) - 1951
Liucija Stonytė (1947-1949)
Ona Švėgždienė (1860-1950)
Pranas Tilvikas (1877-1948)
Mykolas Urbonas (1882-1948)
Povilas Urbonas (1899-1948) - 1989 m. palaikai pervežti į Lietuvą
Antanas Usnys (1868(1862) - 1948 - 1990 m. palaikai pervežti į Lietuvą
Viljamas Usnys (1945-1948) - 1990 m. palaikai pervežti į Lietuvą
Jonas Vaičiulis (1880-1948)
Juozas Vaičiulis (1869-1949(1950))
Stanislova Vaitkevičienė (1860(1878) - 1948)
Leonas Vaitkevičius (1896-1948)
Barbora Vaitkienė (1864-1948)
Vincentas Vaitkus (1863-1948)
Olga Vaitkutė (1950-1951)
Jonas Varinauskas (1882-1950)
Ignas Viešniauskas (Vyšniauskas) (1860-1948)
Ignas Zimkus (1942-1948)