LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čeremšanka, Jaminskojės (d.Jelcovkos), Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Stasys Butavičius 1937-1945
Rokas Grigaliūnas 1880-1945
Ona Grigaliūnienė 1880-1945
Ida Šein 1893-1942
Abramas Zivas